Oficiálna stránka mesta Rožňava

Odchytený túlavý pes

 03.07.2024
Odchytený túlavý pes
MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA

OZNÁMENIE

Dňa 02.07.2024 o 14:45 hod. bol na Ul. krátkej v Rožňave odchytený túlavý pes. Pes bol umiestnený v karanténnej stanici mesta Rožňava na Rožňavskej Bani. Majiteľ psa môže kontaktovať mestskú políciu na telefónnom čísle: 058 7321330 alebo 159, prípadne  osobne na pracovisku Mestskej polície Rožňava, Ul. Šafárikova 29 a po vykonaní administratívnych úkonov si psa môže prevziať z karanténnej stanice.
 
odchyteny pes

Ing. Róbert Hanuštiak, MBA
náčelník MsP Rožňava
 

© Mesto Rožňava, 3. 7. 2024  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta