Oficiálna stránka mesta Rožňava

Odchytený túlavý pes

 05.03.2024
Odchytený túlavý pes
MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA

O Z N Á M E N I E

Dňa 05.03.2024 o 07:35 hod. bol v mestskej časti Nadabula odchytený túlavý pes. Pes bol umiestnený v karanténnej stanici mesta Rožňava na Rožňavskej Bani. Majiteľ psa môže kontaktovať mestskú políciu na telefónnom čísle: 058 7321330 alebo 159, prípadne  osobne na pracovisku Mestskej polície Rožňava, Ul. Šafárikova 29 a po vykonaní administratívnych úkonov si psa môže prevziať z karanténnej stanice.
 
odchyteny pes
 

Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 5. 3.  2024 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta