Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Odchytený túlavý pes

 21.11.2023
Odchytený túlavý pes
MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA

O Z N Á M E N I E

Dňa 21.11.2023 o 08:20 hod. bol na Ul. A. Hronca v Rožňave odchytený túlavý pes. Pes bol umiestnený v karanténnej stanici mesta Rožňava na Rožňavskej Bani. Majiteľ psa môže kontaktovať mestskú políciu na telefónnom čísle: 058 7321330 alebo 159, prípadne  osobne na pracovisku Mestskej polície Rožňava, Ul. Šafárikova 29 a po vykonaní administratívnych úkonov si psa môže prevziať z karanténnej stanice.
odchytený pes

Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava

© Mesto Rožňava, 21. 11.  2023 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta