Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Odchytený túlavý pes

 09.10.2023
Odchytený túlavý pes

MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVAO Z N Á M E N I E

Dňa 09.10.2023 o 13:00 hod. bol na Ul. Čučmianskej v Rožňave odchytený túlavý pes. Pes bol umiestnený v karanténnej stanici mesta Rožňava na Rožňavskej Bani. Majiteľ psa môže kontaktovať mestskú políciu na telefónnom čísle: 058 7321330 alebo 159, prípadne  osobne na pracovisku Mestskej polície Rožňava, Ul. Šafárikova 29 a po vykonaní administratívnych úkonov si psa môže prevziať z karanténnej stanice.
 
odchytený pes
 
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 9. 10.  2023 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta