Oficiálna stránka mesta Rožňava

Odchytený túlavý pes

 14.08.2023
Odchytený túlavý pes
MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA

 

O Z N Á M E N I E

Dňa 11.08.2023 o 14:40 hod. bol v mestskej časti Rožňavská Baňa odchytený túlavý pes. Pes bol umiestnený v karanténnej stanici mesta Rožňava na Rožňavskej Bani. Majiteľ psa môže kontaktovať mestskú políciu na telefónnom čísle: 058 7321330 alebo 159, prípadne  osobne na pracovisku Mestskej polície Rožňava, Ul. Šafárikova 29 a po vykonaní administratívnych úkonov si psa môže prevziať z karanténnej stanice.
 
odchyteny pes

Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava

© Mesto Rožňava, 14. 8. 2023 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta