Oficiálna stránka mesta Rožňava

Odchytený túlavý pes

 12.07.2023
Odchytený túlavý pes
MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA

O Z N Á M E N I E

Dňa 12.07.2023 o 08:50 hod. bol Ul. letnej pri potoku Drázus v Rožňave odchytený túlavý pes. Pes bol umiestnený v karanténnej stanici mesta Rožňava na Rožňavskej Bani. Majiteľ psa môže kontaktovať mestskú políciu na telefónnom čísle: 058 7321330 alebo 159, prípadne  osobne na pracovisku Mestskej polície Rožňava, Ul. Šafárikova 29 a po vykonaní administratívnych úkonov si psa môže prevziať z karanténnej stanice.

 

odchyteny pes

 

Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 12. 7. 2023 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta