Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Odchytený túlavý pes

 28.06.2023
Odchytený túlavý pes
MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA

O Z N Á M E N I E

Dňa 27.06.2023 o 14:30 hod. bol na Ul. Čučmianskej v Rožňave odchytený túlavý pes. Pes bol umiestnený v karanténnej stanici mesta Rožňava na Rožňavskej Bani. Majiteľ psa môže kontaktovať mestskú políciu na telefónnom čísle: 058 7321330 alebo 159, prípadne  osobne na pracovisku Mestskej polície Rožňava, Ul. Šafárikova 29 a po vykonaní administratívnych úkonov si psa môže prevziať z karanténnej stanice.
 
obrazok

Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 
 
 

© Mesto Rožňava, 28. 6. 2023 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta