Oficiálna stránka mesta Rožňava

Odchytené dva túlavé psy

 04.07.2024
Odchytené dva túlavé psy
MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA


OZNÁMENIE

Dňa 04.07.2024 o 10:30 hod. boli na Ul. Podrákošskej a Ul. klobučníckej v Rožňave odchytené dva túlavé psy. Psy boli umiestnené v karanténnej stanici mesta Rožňava na Rožňavskej Bani. Majiteľ psov môže kontaktovať mestskú políciu na telefónnom čísle: 058 7321330 alebo 159, prípadne  osobne na pracovisku Mestskej polície Rožňava, Ul. Šafárikova 29 a po vykonaní administratívnych úkonov si psy môže prevziať z karanténnej stanice.
 
odchytený pes
 
odchyteny pes
 

© Mesto Rožňava, 4. 7.  2024 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta
 
Ing. Róbert Hanuštiak, MBA
náčelník MsP Rožňava