Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Odchytené dva túlavé psy

 08.11.2023
Odchytené dva túlavé psy
MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA


O Z N Á M E N I E

Dňa 08.11.2023 o 09:30 hod. boli na Ul. klobučníckej v Rožňave odchytené dva túlavé psy. Psy boli umiestnené v karanténnej stanici mesta Rožňava na Rožňavskej Bani. Majiteľ psov môže kontaktovať mestskú políciu na telefónnom čísle: 058 7321330 alebo 159, prípadne  osobne na pracovisku Mestskej polície Rožňava, Ul. Šafárikova 29 a po vykonaní administratívnych úkonov si psy môže prevziať z karanténnej stanice.
 
odchytený pes
odchyteny pes

Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 8. 11.  2023 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta