Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Odchytené dva túlavé psy

 11.10.2023
Odchytené dva túlavé psy
MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA

O Z N Á M E N I E

Dňa 11.10.2023 o 11:00 hod. boli na Ul. Čučmianskej v Rožňave odchytené dva túlavé psy. Psy boli umiestnené v karanténnej stanici mesta Rožňava na Rožňavskej Bani. Majiteľ psov môže kontaktovať mestskú políciu na telefónnom čísle: 058 7321330 alebo 159, prípadne  osobne na pracovisku Mestskej polície Rožňava, Ul. Šafárikova 29 a po vykonaní administratívnych úkonov si psy môže prevziať z karanténnej stanice.
 
odchytený pes 1
odchyteny pes 2
 

Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 11. 10.  2023 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta