Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Odchytená túlavá mačka

 23.11.2023
Odchytená túlavá mačka
MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA


O Z N Á M E N I E

Dňa 22.11.2023 o 15:25 hod. bola na Ul. okružnej v Rožňave odchytená túlavá mačka. Mačka bola umiestnená v karanténnej stanici mesta Rožňava na Rožňavskej Bani. Majiteľ mačky môže kontaktovať mestskú políciu na telefónnom čísle: 058 7321330 alebo 159, prípadne  osobne na pracovisku Mestskej polície Rožňava, Ul. Šafárikova 29 a po vykonaní administratívnych úkonov si mačku môže prevziať z karanténnej stanice.
 
odchytená macka
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 23. 11.  2023 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta