za rok 1995

Najúspešnejší športovci mesta:

Ján Gaži

Ľubomír Orabinec

Jaroslav Kamenský

Gabriel Hiczér

Ján Kováč

Kamil Krušpán

Ladislav Ledvinský

Juraj Pástor

Jozef Ondis

Helena Kuchtová

Ingrid Scholtzová

Najúspešnejší športový  kolektív mesta:

Futbalový klub Kalcit

za rok 1996

Najúspešnejší športovci mesta:

JUDr. Ján Dorkin

Ján Gaži

Ľubomír Kaščák

Gabriela Kováčová

Štefan Macko

Peter Maxin

Eva Potočná

Henrich Tomajko

Najúspešnejší športový  kolektív mesta:

Školské športové stredisko v Rožňave – mladší žiaci

za rok 1997

Najúspešnejší športovci mesta:

Silvia Bereczová

Ján Kováč

Eva Potočná

Štefan Sokoly

Adam Csupori

Maroš Mišenda

Ing. Igor Szalay

Marcel Štafira

Jozef Tóth

Najúspešnejší športový  kolektív mesta:

Klub slovenských turistov Volovec

za rok 1998

Najúspešnejší športovci mesta:

Jana Grešková

Slavomír Haviarik

Gabriel Helmecy

Mária Kleinová

Mariana Kočtúchová

Miroslav Krčka

Eva Potočná

Dušan Rybár

Peter Zagiba

Najúspešnejšie športové  kolektívy mesta:

Školské športové stredisko pri MFK Kalcit VTJ Rožňava

Basketbalový klub SBD JUH Rožňava

za rok 1999

Najúspešnejší športovci mesta:

Peter Ádám - Basketbalový klub PLY SPO Rožňava

Adam Csupori - Športový klub – POWER – CSUPORI Rožňava

Miroslav Krčka -  ASAHI DOJO KARATE klub Rožňava

Ján Marget  -  Klub silového trojboja a kulturistiky HERKULES Rožňava

Tomáš Ondrej - Autošport klub

Marián Tóbisz  -  Slovenský zväz technických športov  ZO pri ZŠ Ul. pionierov  Rožňava

Erik Baffy -  TJ Elán Rožňava

Július Konček - Autošport klub

Helena Kuchtová - Basketbalový klub SBD JUH Rožňava

Adriana Nagyová -  ASAHI DOJO KARATE klub Rožňava

Eva Potočná -  Klub cyklistiky Rožňava

Žaneta Žillová - Miestny kynologický klub Gemdog Rožňava

Najúspešnejší športový  kolektív mesta:

Družstvo mužov Geológ VTJ Rožňava

za rok 2000

Najúspešnejší športovci mesta:

Silvia Bereczová  - Basketbalový klub SBD JUH Rožňava

Adam Csupori  - Športový klub – POWER – CSUPORI Rožňava

Radka Lindáková - BUDOKAN KARATE DO Rožňava

Ing. Jozef Ondis - Geológ VTJ Rožňava

Blanka Plačková  - Judo club pri TJ Elán

Ladislav Repaský -  Kynologický klub Polícia

Patrícia Compelová -  ZO Združenie technických športov pri ZŠ Ul. pionierov Rožňava

Patrik Fabian  -  TJ Elán Rožňava

Maroš Mišenda -   Basketbalový klub PLY SPO Rožňava

Juraj Pástor  -  KST J. P. STAV - Herkules Rožňava

Eva Potočná  -  Klub cyklistiky Rožňava

Peter Soldos  -  AK Maratón Rožňava

Najúspešnejší športový  kolektív mesta:

JUDO CLUB pri TJ Elán Rožňava

Športoví  veteráni:

Robert Judt -  začínal boxom a bol zakladateľom vzpieračského oddielu

Ondrej Pozmán -   spoluzakladateľ Malého Gemerského maratónu, sám bol aktívnym účastníkom maratónov

Alexander Ružbašan  - aktívne sa venoval turistike, lyžovaniu a gymnastike

za rok 2001

Najúspešnejší športovci mesta:

Ing. Jurij Bannikov - Geológ VTJ Rožňava

Patrícia Compelová  -   Základná organizácia Technických športov Ul. pionierov Rožňava

Miroslav Červeňák  -  BK PLY SPO Rožňava

MUDr. Vladimír Drábik  -  Model klub č. 77 ZMoS Rožňava, Model klub pri PKA  a VÚ 4460 Rožňava, Model klub pri MKC Rožňava

Peter Fafrák  - AK Maratón Rožňava

Janka Grešková  - BK SBD JUH Rožňava

Gabriel Hatala  -  TJ Elán Rožňava

Julo Konček  -  Automotoklub JUKO

Eva Mrázová   - TJ Elán Rožňava

Juraj Pástor  - KST J. P. STAV – Herkules Rožňava

Blanka Plačková - TJ Elán Rožňava

Július Repaszky  - Miestny kynologický klub GEMDOG Rožňava

Peter Soldós -  AK Maratón Rožňava

Marek Vápeník  - Modelársky klub 88 pri CVČ Delta

Najúspešnejšie športové  kolektívy mesta:

Basketbalové družstvo žien SBD JUH Rožňava

Kolektív Geológ VTJ Rožňava

Športoví  veteráni:

Jozef Bakoš - Mestský futbalový klub – VTJ Rožňava

Ján Červenák -   Basketbalový klub mužov

Zoltán Hlatký -  vzpierač

Jozef Krzák - Mestský futbalový klub – VTJ Rožňava

Ondrej Tomko  - Geológ VTJ Rožňava

za rok 2002

Najúspešnejší športovci mesta:

Diana Baffiová  -  Združenie technických športov pri ZŠ Ul. pionierov Rožňava

Patrícia Compelová  -  Združenie technických športov pri ZŠ Ul. pionierov Rožňava Blanka Plačková  Judo club pri TJ Elán 

Tímea Imrichová -   Judo club pri TJ Elán

Patrik Fabian  -  TJ Elán, cyklistický oddiel

Henrieta Žillová  - Miestny kynologický klub Gemdog

Julo Konček - JUKO Racing Scuderia, Rožňava

Gregor Gallo   -  Gológ VTJ Rožňava

Juraj Pástor -  KST J. P. STAV – HERKULES

Najúspešnejší športový  kolektív mesta:

Klub silového trojboja a kulturistiky J. P. STAV HERKULES

Čestné uznania primátora mesta za úspešnú reprezentáciu mesta boli odovzdané:

Peter Meleh, Michal Kavečanky, Pavol Ďuratný

za rok 2003

Najúspešnejší športovci mesta:

Peter Ambrúž - Kynologický klub Polícia

Pavol Bukovič  - ŠK Kovstav Nadabula

Tímea Imrichová  - Judo club pri TJ Elán  Rožňava

Michal Kavečanky - Tekwondo team Hakimi WTF

Lukáš Kerekeš -  Taekwondo team Hakimi WTF

Julo Konček -  JUKO Racing Scuderia, Rožňava

Juraj Pástor -  Klub silového trojboja J. P. STAV Herkules

Blanka Plačková - Judo club pri TJ Elán Rožňava

Peter Repaský  -  Geológ VTJ Rožňava

Jozef Völgyák - Klub silového trojboja J. P. STAV Herkules

Denis Zeťák  -  KIDS CROSS Club Rožňava

Najúspešnejší športový  kolektív mesta:

Strelecký klub Základnej organizácie technických športov pri ZŠ Ul. pionierov Rožňava

Ocenenie športovému veteránovi

Členovi Geológu Rožňava Ladislavovi Babičovi, in memoriam

za rok 2004

Najúspešnejší športovci mesta:

Gregor Gallo - Geológ

Štefan Gunda - Taekwondo Hakimi

Tímea Imrichová  -  Judo club pri TJ Elán Rožňava

Lukáš Kerekeš -  Taekwondo Hakimi

Julo Konček -  JUKO Racing Scuderia

Ľubomír Lietner - Geológ

Juraj Pástor -  Klub silového trojboja J. P. STAV Herkules

Blanka Plačková -  Judo club pri TJ Elán Rožňava

Štefan Sokoly  -  Klub silového trojboja J. P. STAV Herkules

Najúspešnejšie športové  kolektívy mesta:

Klub silového trojboja J. P. STAV Herkules Rožňava

Taekwondo Hakimi Rožňava

Družstvo mladších žiakov Basketbalového klubu – športom proti drogám

ocenenie za dlhoročnú činnosť:

Klub Old Boys FC Fortuna Rožňava

Mgr. Vladimír Tománek      

za rok 2005

Najúspešnejší športovci mesta:

Karim Al – Serori  -  TAEKWONDO HAKIMI

Ján Dujčák  - TJ Elán, oddiel cyklistiky

Štefan Gunda - TAEKWONDO HAKIMI

Marek Hegedüs -  AC Maratón

Tamáš Hegedüs  -  Združenie technických športov

Tímea Imrichová - Judo klub pri TJ Elán Rožňava

Mgr. Matej Jezný  - AC Maratón

Ingrid Lešková -  BK SBD JUH

Juraj Pástor -  Klub silového trojboja J. P. STAV Herkules

Blanka Plačková -  Judo klub pri TJ Elán

Najúspešnejšie športové  kolektívy mesta:

Družstvo Klubu silového trojboja J. P. STAV Herkules

TAEKWONDO HAKIMI

Ocenenia za dlhoročnú športovú činnosť:

Jozef Kmeť  - TJ Elán, lyžiarsky oddiel

Jozef Völgyák  -  Klub silového trojboja J. P. STAV Herkules

za rok 2006

Najúspešnejší športovci mesta:

Ladislav Salai  -  Modelársky klub č. 88 – R. HAWKS Rožňava

Martin Macko - J. P. STAV Herkules

Juraj Pástor  -  J. P. STAV Herkules

Blanka Plačková -  T. J. Elán

Gabriel Hiczér  -  TAEKWONDO HAKIMI

Adriana Klementyová  - Športovo strelecký klub 0268 Ul. pionierov 1 Rožňava

Zuzana Martonová  -  Športovo strelecký klub 0268 Ul. pionierov 1 Rožňava

Gabriela Szenderáková , Gabriel Szenderák - AUTO ŠPORT klub Rožňava

Najúspešnejšie športové  kolektívy mesta:

J. P. STAV Herkules

Basketbalový klub ŠPD Rožňava

Ocenenia za dlhoročnú športovú činnosť:

Mgr. Štefan Andoga -  Modelársky klub č. 88 – R. HAWKS Rožňava

Mgr. Magdaléna Kmeťová -  T. J. Elán

Jozef Krzák     MUDr. Vladislav Laciak

za rok 2007

Najúspešnejší športovci mesta:

Eva Antalecová - BK AT GEMTEX MBK

Jozef Blaško  -  1. Tenisový klub

Gregor Gallo -  Stolnotenisový klub Geológ  Rožňava

Katarína Kerestešová - BK AT GEMTEX MBK

Adriana Klementyová  - Športovo strelecký klub 0268

Zuzana Martonová - Športovo strelecký klub 0268

Gabriela Orbánová  - BK AT GEMTEX MBK

Juraj Pástor  -  KST J. P. Stav HERKULES

Monika Repaszká  -  BK AT GEMTEX MBK

Levente Tárkányi   -  Naturálna kulturistika

Jakub Varga   -  Športovo strelecký klub 0268

Marek Hegedüs  -  AC Maratón

Najúspešnejšie športové  kolektívy mesta:

Basketbalové družstvo žien AT GEMTEX MBK Rožňava

SP MFK – družstvo starších žiakov

Ocenenia za dlhoročnú športovú činnosť:

Pavol Molnár

Jozef Šebalj

za rok 2008

Najúspešnejší športovci mesta:

Adam Csupori   - ŠK POWER CSUPORI

Gabriel Hiczér  -  TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

Richard Nagy  -  AUTO MARK s.r.o AUTO TIRI - RACING

Tomáš Németh  -  SP MFK Rožňava

Aneta Pápayová  -  AGROTRADE GROUP

Juraj Pástor - J. P. STAV – HERKULES Rožňava

Monika Repaszká  - MBK AGROTRADE Rožňava

Róbert Sendrei - TK Sambed

Loretce Gortová  -  TK Sambed

Štefan Sokoly -  KST J. P. STAV – HERKULES Rožňava

Najúspešnejšie športové  kolektívy mesta:

Klub silového trojboja J. P. STAV – Herkules Rožňava

Kolektív v kategórii „mládež“:

TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

Za dlhoročnú prácu v oblasti športu:

Mgr. Ján Kováč

Milan Mravec

za rok 2009

Najúspešnejší športovci mesta:

Diana Beňušková  - MBK AGROTRADE Rožňava

Katarína Cabanová - Športovo strelecký klub Ul. pionierov 1 Rožňava

Peter Deak  -   za Slovenskú motocyklovú federáciu

Henrieta Farkašová  -  Kinex Bytča

Gabriel Hiczér  -  TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

Ing. Peter Kočkin  -  Geológ Rožňava

Július Konček  - JUKO & Company Racing Scuderia

Adrián Krokavec  -  KST J. P. Stav Herkules Rožňava

Štefan Sokoly  -  KST J. P. Stav Herkules Rožňava

Levente Tárkányi  - KST J. P. Stav Herkules Rožňava

Maroš Zagiba  -  KST J. P. Stav Herkules Rožňava   

Attila Zajačko  - za Slovenskú motocyklovú federáciu

Najúspešnejší športovci mesta v kategórii „žiaci“:

Adrián Angyal  -  TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

Jaroslava Bernárová - MBK AGROTRADE Rožňava

Jozef Hölcz  -  TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

Róberta Lebovská  - AEKWONDO HAKIMI Rožňava

Richarda Lučková - MBK AGROTRADE Rožňava

Najúspešnejšie športové  kolektívy mesta:

Geológ Rožňava

Kolektív v kategórii žiaci:

TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

Za dlhoročnú prácu v oblasti športu:

MUDr. Jiří Krejzl

za rok 2011 a prvý polrok 2012

TANEČNÝ  PÁR

Tanečný klub Sambed OZ Rožňava -  Robert Sendrei a Zsofia Horváth

KATEGÓRIA  MLÁDEŽ


JUDO CLUB pri TJ Elán Rožňava - Zoltán Huszka

KORYO PANTHERS TAEKWONDO Rožňava - Gabriel Hiczér ml.

TAEKWONDO HAKIMI Rožňava - Adrián Angyal, Róberta Lebovská, Jozef Hölcz

KATEGÓRIA  DOSPELÝ

Klub cyklistiky TJ JUH Rožňava - Ján Subovits

AMALIA – Domov sociálnych služieb Rožňava - Silvia Petrenková

Futbalový klub SP MFK Rožňava  (Spoločnosť priateľov mestského futbalového klubu) - Ing. Filip Pollák

Klub silového trojboja JaP STAV – HERKULES Rožňava - Klement Fekete

KORYO PANTHERS TAEKWONDO Rožňava - Gabriel Hiczér st.

BK ŠPD – basketbalový klub Športom proti drogám Rožňava - Peter Kiss 

Oddiel BIG – BULL Rožňava – Tornaľa - Peter Szabó

Ocenenie „Za dlhoročnú prácu v oblasti športu – veterán“

Ladislav Rišpán

Najúspešnejší športový kolektív mesta

KATEGÓRIA  MLÁDEŽ

SP MFK Rožňava (Spoločnosť priateľov mestského futbalového klub) – starší žiaci
MBK REGIÓN Rožňava (Mestský basketbalový klub Región) – mladšie žiačky
 
 
KATEGÓRIA  DOSPELÝ
 
Oddiel BIG – BULL Rožňava – Tornaľa
 

za rok 2013

Najúspešnejší športovci mesta kategória

KATEGÓRIA  MLÁDEŽ
 

Gabriel Hiczér ml. - KORYO PANTHERS TAEKWONDO Rožňava

Adrián Angyal - TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

Róberta Lebovská - TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

Matúš Žiak - Basketbalový klub ŠPD Rožňava

Ján Kilík - Basketbalový klub ŠPD Rožňava
 
KATEGÓRIA  DOSPELÝ
 

Gabriel Hiczér - KORYO PANTHERS TAEKWONDO Rožňava

Peter Szabó - BIG – BULL Rožňava – Tornaľa

Miroslav Lichvár - Basketbalový klub ŠPD Rožňava

Mgr. Blanka Plačková - Spartan race

Natália Skupeňová - MBK REGIÓN Rožňava

Aurélia Pistikidis - MBK REGIÓN Rožňava

Najúspešnejší športový  kolektív mesta
 

Kolektív mladších žiakov SP MFK Rožňava

Oddiel BIG – BULL Rožňava - Tornaľa

Za dlhoročnú prácu v oblasti športu
 

Ondrej Pózman

Ing. Daniel Poliačik

Mgr. Vladimír Tománek

za rok 2014

Najúspešnejší športovci mesta kategória

KATEGÓRIA  MLÁDEŽ
 
Terézia Krajecová - ŽBK Rožňava
 
Tomáš Micheľ - TEKWONDO HAKIMI Rožňava
 
Dávid Slíž - TEKWONDO HAKIMI Rožňava

KATEGÓRIA  DOSPELÍ

Adrián Angyal - TEKWONDO HAKIMI Rožňava

Najúspešnejší športový  kolektív mesta

ŽBK Rožňava

Za dlhoročnú prácu v oblasti športu

Mgr. Jozef Brabec

Mgr. Dušan Pollák

Mária Buzinkayová

Bc. Štefan Molnár

Ján Komáromi

za rok 2015

kategória deti a mládež

Natália Lázárová – Klub Gemerských Bedmintonistov 2010 Rožňava

Filip Peter Rákai – BK ŠPD – športom proti drogám Rožňava

Zuzana Baštáková – ŽBK Rožňava

Kristína Šimková – ŽBK Rožňava

kategória dospelí športovci

Adrián Angyal – TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

Monika Repaszká – ŽBK Rožňava

Za dlhoročnú prácu v oblasti športu  - veterán

Ing. Peter Marko

Ján Öszi

Ing. Martin Markušovský

za rok 2016

kategória „deti a mládež“

Gabriel Hiczér - KORYO PANTHERS Taekwondo Rožňava

Matúš Manko - KORYO PANTHERS Taekwondo Rožňava

Kristína Viglaská - ŽBK Rožňava

Orsolya Gyenesová - ŽBK Rožňava

Silvia Oravcová - ŽBK Rožňava

Filip Vaško - MFK Rožňava

kategória „dospelý“

Adrián Angyal - TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

Gabriel Hiczér - KORYO PANTHERS Taekwondo Rožňava

Bc. Marián Halko - BK ŠPD – Športom proti drogám Rožňava

Blanka Plačková - Spartan race

Mgr. Henrieta Farkašová - Zjazdové lyžovanie - paralympionička

Najúspešnejší športový kolektív za rok 2016

kategória „deti a mládež“

TAEKWONDO  HAKIMI  Rožňava

Najúspešnejší športový kolektív za rok 2016

kategória „dospelý“

MFK Rožňava A mužstvo mužov

Za dlhoročnú prácu v oblasti športu - veterán

Mária Buzinkayová

za rok 2017

Najúspešnejší športovec

kategória „deti a mládež“

Dominika Klembalová - hokej

Adrián Ruman - Judo klub Rožňava pri TJ Elán v Rožňave

Kristián Hudák - Judo klub Rožňava pri TJ Elán v Rožňave

Kristián Tömöl - Judo klub Rožňava pri TJ Elán v Rožňave

Tatiana Bubancová - TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

Lukáš Sečkár - TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

kategória „dospelý“

Levente Tárkányi - kulturistika

Mgr. Blanka Plačková - Spartan Race

Adrián Angyal - TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

Najúspešnejší športový kolektív

kategória „deti a mládež“

TAEKWONDO  HAKIMI  Rožňava

Za dlhoročnú prácu v oblasti športu - veterán

Ivana Mikolajová

za rok 2018

Najúspešnejší športovec mesta za rok 2018

kategória „deti a mládež“

Tomáš Sečkár – TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

Lukáš Sečkár - TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

Tatiana Bubancová - TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

Marko Kendereš - TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

Dávid Tung Duong Nguyen Bat - TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

Anna Mikolajová – Judo klub pri TJ Elán Rožňava

Laura Šimko - Judo klub pri TJ Elán Rožňava

Kristián Tömöl - Judo klub pri TJ Elán Rožňava

Erik Vizi - Judo klub pri TJ Elán Rožňava

Orsolya Gyenes – ŽBK Rožňava

Kristína Viglaská - ŽBK Rožňava

Matúš Manko – KORYO PANTHERS Taekwondo

Dominika Klembalová – hokej

Marko Kelemen – futbal

Jaroslav Čiško – Klub Gemerských Bedbintonistov KGB 2010 Rožňava

Najúspešnejší športovec mesta za rok 2018

kategória „dospelí“

Terézia Krajcová – Oddiel silového trojboja – Herkules

Štefan Sokoly - Oddiel silového trojboja – Herkules

Klement Fekete - Oddiel silového trojboja – Herkules

Miroslav Pástor - Oddiel silového trojboja – Herkules

Mgr. Blanka Plačková – Startan race

Adam Klajber – TJ Geológ / stolný tenis

Najúspešnejší športový kolektív mesta za rok 2018

kategória „deti a mládež“

TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

Najúspešnejší športový kolektív mesta za rok 2018

kategória „dospelí“

Oddiel silového trojboja - Herkules

za rok 2019

Najúspešnejší športovec za rok 2019

kategória „deti a mládež“

Vanda Kračunová - plavkyňa

Anna Mikolajová - Judo klub Rožňava pri TJ Elán v Rožňave

Dávid Tung Duong Nguyen Bat - TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

Orsolya Gyenes - ŽBK Rožňava

Filip Polyák - MFK Rožňava

Najúspešnejší športovec za rok 2019

kategória „dospelých“

Ing. Marcel Uharček - Spartan trainong group Rožňava

Adrián Angyal - TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

Najúspešnejší športový kolektív za rok 2019

kategória „deti a mládež“

TAEKWONDO  HAKIMI  Rožňava

Najúspešnejší športový kolektív za rok 2019

kategória „dospelých“

TJ Geológ – stolnotenisový kolektív - kategória ženy

Za dlhoročnú prácu v oblasti športu

PhDr. Juraj Králik

za rok 2020

Najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2020

kategória „deti a mládež“

Bence Tóth - tenis

Lilla Tóth - tenis

René Ferko - stolný tenis – TJ Geológ Rožňava

Sofia Mišendová - basketbal – ŽBK Rožňava

Alexandra Molčíková - basketbal – ŽBK Rožňava

Najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2020

kategória „dospelí“

Ing. Marcel Uharček - prekážkový beh – SPARTAN TRAINING GROUP ROŽŇAVA

Adam Klajber - stolný tenis – TJ Geológ Rožňava

Jakub Takáč - stolný tenis – TJ Geológ Rožňava

JUDr. Gregor Gallo - stolný tenis – TJ Geológ Rožňava

Pavol Gere - futbal

Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2020

kategória „dospelí“

TJ Geológ Rožňava, družstvo mužov

Za dlhoročnú prácu v oblasti športu – veterán

Ing. Bc. Andrej Ružik

Mgr. Miloš Kočtúch

Ing. Filip Pollák

Jozef Völgyák, in memoriam

za rok 2021

Najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2021

kategória deti a mládež:

Anna Mikolajová,  členka Judo club pri TJ Elán Rožňava  za vynikajúce športové výsledky v jude a úspešnú reprezentáciu mesta Rožňava.

Erik Vizi  člen Judo club pri TJ Elán Rožňava za vynikajúce športové výsledky v jude a úspešnú reprezentáciu mesta Rožňava.

René Ferko člen TJ Geológ Rožňava za vynikajúce športové výsledky v stolnom tenise a úspešnú reprezentáciu mesta Rožňava

Najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2021

kategória dospelí

Mgr. Slavomíra Prokšejová, MBA členka SPARTAN TRAINING GROUP Rožňava za vynikajúce športové výsledky vo svojom športovom odvetví a za úspešnú reprezentáciu mesta Rožňava.

Jozef Völgyák silový šport – tlak na lavičke a mŕtvy ťah za vynikajúce  športové výsledky a za úspešnú reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava.

Tomáš Ondrej automobilový šport za mimoriadne  športové výsledky v automobilovom športe a za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava.

Štefan Sokoly silový šport – tlak na lavičke a mŕtvy ťah za mimoriadne športové výsledky v silovom trojboji a za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava.

Ingemar Péter  hráč TJ Geológ Rožňava za mimoriadne športové výsledky v stolnom tenise a za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava.

Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2021

kategória deti a mládež

TAEKWONDO HAKIMI Rožňava za mimoriadne športové výsledky a úspešnú reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava.

Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2021

kategória dospelí

Stolnotenisové družstvo mužov TJ Geológ Rožňava za mimoriadne športové výsledky a úspešnú reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava

Cena Za dlhoročnú prácu v oblasti športu

Štefan Repka za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti športu. 

Peter Béreš, In memoriam  za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti športu.  

za rok 2022

Najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2022
kategória deti a mládež:
Anna Mikolajová,
členka Judo club pri TJ Elán Rožňava za vynikajúce športové výsledky v jude a úspešnú reprezentáciu mesta Rožňava.


Marko Kendereš
člen KORYO PANTHERS  TAEKWONDO Rožňava za vynikajúce športové výsledky v taekwonde a úspešnú reprezentáciu mesta Rožňava.


Tatiana Bubancová
členka TAEKWONDO HAKIMI  Rožňava za vynikajúce športové výsledky v taekwonde a úspešnú reprezentáciu mesta Rožňava


Viktória Támárová
členka TAEKWONDO HAKIMI  Rožňava za vynikajúce športové výsledky v taekwonde a úspešnú reprezentáciu mesta Rožňava

 

Najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2022
kategória dospelí
Ing. Marcel Uharček

člen SPARTAN TRAINING GROUP Rožňava za vynikajúce výsledky vo svojom športovom odvetví a za úspešnú reprezentáciu mesta Rožňava doma i v zahraničí.


Eva Tóthová
členka SPARTAN TRAINING GROUP Rožňava za vynikajúce  výsledky vo svojom športovom odvetví a za úspešnú reprezentáciu mesta Rožňava doma i v zahraničí.

Jakub Takáč a Ingemar Péter
členovia klubu TJ Geológ Rožňava
za mimoriadne  športové výsledky v stolnom tenise a za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava.


Martin Ziman
šípkár za mimoriadne športové výsledky vo svojom športovom odvetví a za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava.

 

Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2022
kategória deti a mládež

MFK Rožňava za mimoriadne športové výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta Rožňava.


Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2022
kategória dospelí

Stolnotenisové družstvo mužov TJ Geológ Rožňava za mimoriadne športové výsledky a úspešnú reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava

 

Cena Za dlhoročnú prácu v oblasti športu
Mgr. Izabella Hurajtová za dlhoročnú aktívnu a mimoriadne úspešnú prácu v oblasti športu.   

 

za rok 2023

Najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2023

kategória deti a mládež:

Anna Mikolajová,
členka Judo club pri TJ Elán Rožňava
za vynikajúce športové výsledky v jude a úspešnú reprezentáciu mesta Rožňava.
 
Kevin Kariško
člen Judo club pri TJ Elán Rožňava
za vynikajúce športové výsledky v jude a za úspešnú reprezentáciu mesta Rožňava.
 
Tatiana Bubancová
členka TAEKWONDO HAKIMI  Rožňava
za vynikajúce športové výsledky v taekwonde a úspešnú reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava.
 
Tomáš Sečkár
člen TAEKWONDO HAKIMI  Rožňava
za vynikajúce športové výsledky v taekwonde a úspešnú reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava.
 
Jana Kuzmová
členka AK Maratón Rožňava
za vynikajúce športové výsledky v atletike a úspešnú reprezentáciu mesta Rožňava.
 
Najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2023

kategória dospelí

Mgr. Slavomíra Prokšejová, MBA
členka SPARTAN TRAINING GROUP Rožňava
za vynikajúce výsledky vo svojom športovom odvetví a za úspešnú reprezentáciu mesta Rožňava doma i v zahraničí.
 
Štefan Sokoly
člen KST Herkules Rožňava
za vynikajúce výsledky vo svojom športovom odvetví a za úspešnú reprezentáciu mesta Rožňava doma i v zahraničí.
 
Dušan Šurina ml.
paraglindig
za mimoriadne  výsledky v paraglidingu a za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava.
 
Vanda Kračunová
plávanie
za vynikajúce výsledky na svetových hrách špeciálnych olympiád v plávaní a za úspešnú  reprezentáciu mesta Rožňava doma i v zahraničí.

Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2023

kategória deti a mládež
 
Judo club pri TJ Elán Rožňava
za mimoriadne športové výsledky v jude a úspešnú reprezentáciu mesta Rožňava.
 
Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2023

kategória dospelí
 
Stolnotenisové družstvo mužov TJ Geológ Rožňava
za mimoriadne športové výsledky a úspešnú reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava.

Cena Za dlhoročnú prácu v oblasti športu

Martin Kračun
za dlhoročnú aktívnu a mimoriadne úspešnú  prácu reprezentačného trénera plavcov.