Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Čestný občan mesta

Čestný občan mesta v roku 1997

 
Ing. Jozef   Zlocha
ThDr. Gejza Erdélyi
Gábor Magda
Gordon Hickman
 

Čestný občan mesta v roku 1998

 
mons. Eduard Kojnok
Sunyovszki Silvia
v roku 1999
Jozsef Baška  
 

Čestný občan mesta v roku 2000  

 
čestné občianstvo nebolo udelené


Čestný občan mesta v roku 2001

 
PhMr. Štefan Roda
Jozef  Byrthus
 

Čestný občan mesta v roku 2004

 
čestné občianstvo nebolo udelené
 

Čestný občan mestav roku 2005

 
čestné občianstvo nebolo udelené
 

Čestný občan mesta v roku 2006

 
Dr. Ing. Bogdan Ficek
Prof. RNDr. László Miklós DrSc.
Yákob Meiri
 

Čestný občan mesta v roku 2007

 
MUDr. Alexander Leopold Strausz
 

Čestný občan mesta v roku 2008

 
čestné občianstvo nebolo udelené
 

Čestný občan mesta v roku 2009

 
Nikol J. McCloud
Ing. Vít Slováček
 

Čestný občan mesta v roku 2010

 
Dr. Helmut Wesselý
Rónavölgyi Endréné
 

Čestný občan mesta v roku 2011

 
MUDr. Jozef Vitkovský
 

v rokoch 2012 – 2014 čestné občianstvo nebolo udelené

 

Čestný občan mesta v roku 2015

 
Koncz Ferenc
Lackovics Károly
 

Čestný občan mesta v roku 2017

 
Tibor Fabó - za úspešnú umeleckú činnosť v oblasti divadelného umenia a vynikajúcu reprezentáciu mesta Rožňava doma i v zahraničí sikeres művészi tevékenységéért a színházművészet terén és Rozsnyó város kiváló képviseletéért itthon és külföldön
 

Čestný občan mesta v roku 2018


Kálmán Tichy, in memoriam – pri príležitosti 130. výročia narodenia a 50. výročia úmrtia, ako spoluzakladateľovi mestského múzea v Rožňave a za dlhoročnú verejno – prospešnú činnosť v oblasti kultúry a vzdelávania v prospech mesta  Rožňava.
MVDr. Ladislav Husár – pri príležitosti životného jubilea a za celoživotný prínos v oblasti veterinárstva, za literárnu činnosť a celoživotnú prácu v oblasti poľnohospodárstva.
Mgr. Natálii Šubrtovej - navádzačka Mgr. Henriety Farkašovej za mimoriadne úspechy na paralympiáde v Pjongčangu 2018
ocenenie si prevezme v zmysle Štatútu mesta Rožňava dňa3.2.2019 na slávnostnom zasadnutí MZ pri príležitosti 1. písomnej zmienky o meste Rožňava
 

 Čestný občan mesta v roku 2020

 
Ján Kadár in memoriam – významnému slovenskému filmovému režisérovi a scenáristovi za mimoriadne úspechy v oblasti kinematografie
Mgr. Art. Erik Šille – úspešnému slovenskému maliarovi strednej generácie za mimoriadne úspechy v oblasti výtvarného umenia a šírenia dobrého mena mesta Rožňava doma i v zahraničí
 

Čestný občan mesta v roku 2021

 
Doc. Mgr. Norbert Werner, PhD. za mimoriadne významné úspechy v oblasti astronómie a astrofyziky a za šírenie dobrého mena mesta Rožňava a Slovenska v zahraničí
 

Čestný občan mesta v roku 2022

 
Dr. Pósch József, In memoriam pri príležitosti stého výročia zvolenia do funkcie primátora mesta Rožňava a za verejnoprospešnú činnosť v prospech obyvateľov mesta.
 

Čestný občan mesta v roku 2023

 
Ing. Agnesa Búřilová - za vynikajúce športové a trénerské výsledky a mimoriadny prínos pri rozvoji československého krasokorčuľovania.
Vladimír Oravský - za medzinárodne a celosvetovo uznané vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v umeleckej a humanitárnej činnosti.
 

Čestný občan mesta v roku 2024

Ing. Tibor Takáč, in memoriam - za obetavú verejnoprospešnú činnosť v prospech obyvateľov mesta Rožňava.