Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Cena mesta

Cena mesta v roku 1995

Ing. Štefan  Batta
Július  Petrinec – in memoriam
Zoltán Krausz – in memoriam
   

Cena mesta v roku 1996

PhDr. Ján Kováč
MUDr. Katarína  Kopecká
Štefan Drenko
   

Cena mesta v roku 1997

MUDr. Anna Vidóová
Ladislav Hajdu
Tanečná skupina Sambed
 

Cena mesta v roku 1998

Ing. Arpád Abonyi
Obchodná akadémia – kolektív zamestnancov
 

Cena mesta v roku 1999

Slovenská speleologická spoločnosť, oblastná skupina Rožňava
Ladislav Németh – in memoriam
 

Cena mesta v roku 2000

Mgr. Ružena Mulinková
Základná škola Zoltána Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským
Vojtech Streicher – in memoriam
Ladislav Kováč – in memoriam
 

Cena mesta v roku 2001

Ildikó Csunyocsková
Folklórny súbor Haviar
Stredná zdravotnícka škola v Rožňave
 

Cena mesta v roku 2002

kolektív autorov publikácie Kras
Špeciálna základná škola internátna
Gizella Strauszová
 

Cena mesta v roku 2003

Štefan  Macko
Domov sociálnych služieb Amália Rožňava
 

Cena mesta v roku 2004

MUDr. Vojtech  Farkaš  – in memoriam
 

Cena mesta v roku 2005

Mestské divadlo Actores
Ružena Kostelníková
MUDr. Jozef Celušňák
 

Cena mesta v roku 2006

MUDr. Vladislav  Laciak   a Ing. Ivana Fafráková
RNDr. Ondrej Rozložník
Hudobná skupina SEXIT
 

Cena mesta v roku 2007

Ing. Juraj Bodnár
Gabriel Tököly  in memoriam
Folklórny súbor Búzavirág
 

Cena mesta v roku 2008

Gymnázium P.J.Šafárika
  

Cena mesta v roku 2009

Juraj Pástor
Štefan Gerža
Jozef Varga
 

Cena mesta v roku 2010

Gabriela Fórisová
Ing. Arpád Kavečanky st.
Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 5, Rožňava


Cena mesta v roku 2011

PhDr. Kliment Mitura
Miroslav Hujdič


Cena mesta v roku 2012

Banícke múzeum v Rožňave
Základná škola na Zlatej ulici v Rožňave
Ing. Ondrej Bolaček


Cena mesta v roku 2013

PaedDr. Viktor Baláž
Seleziáni don Bosca na Slovensku
 

Cena mesta v roku 2014

Mgr. Henrieta Farkašová
 

Cena mesta v roku 2015

Mgr. Norbert Werner, PhD.
Filip Lőrinc
MUDr. Eidi Hakimi
 

Cena mesta v roku 2016

Eva Pállová, dipl. s. – za dlhoročnú obetavú prácu v rezorte zdravotníctva – na úseku pneumológie a ftizeológie
MUDr. Karol Kerpán, in memoriam  - za dlhoročnú obetavú prácu v rezorte zdravotníctva vo funkcii primára gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia rožňavskej nemocnice
Helena Šujanská – za dlhoročnú verejnoprospešnú činnosť v oblasti samosprávy
 

Cena mesta v roku 2017

MUDr. Klára Tománková – za dlhoročnú obetavú a profesionálnu prácu v oblasti zdravotníctva, za kvalifikačné schopnosti a odbornosť na úseku    detského lekárstva
Štefan Fábián -  za dlhoročnú prácu v oblasti fotografickej tvorby a za vynikajúcu reprezentáciu mesta Rožňava doma i v zahraničí
 

Cena mesta v roku 2018

plk. Ing. Ján Egri, in memoriam – za dlhoročnú obetavú a profesionálnu prácu vo verejno-prospešnej činnosti pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov
 

Cena mesta v roku 2019

Ing. Martin Markušovský - za dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti športu a za aktívnu propagáciu nášho mesta a okolia prostredníctvom organizovania významných turistických podujatí
Mestské divadlo ACTORES Rožňava - za významnú reprezentáciu mesta Rožňava v oblasti divadelného umenia doma i v zahraničí
   

Cena mesta v roku 2020

Mgr. Zuzana Klincková in memoriam
Mgr. Katarína Kohutiarová in memoriam
Mgr. Zdenka Majeríková in memoriam
za dlhoročnú a obetavú verejnoprospešnú prácu pri záchrane opustených a týraných zvierat
Gabriel Bogdán in memoriam - za dlhoročnú verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta a úspešnú prezentáciu mesta doma i v zahraničí
Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Rožňave – za verejnoprospešnú činnosť v prospech občanov mesta Rožňava
 

Cena mesta  v roku 2021

Diecézna charita Rožňava za dlhoročnú obetavú verejnoprospešnú činnosť pre občanov mesta Rožňava
TJ Elán Rožňava za dlhoročnú prácu v oblasti športu a pri príležitosti 50. výročia svojho založenia
 

Cena mesta v roku 2022

Mgr. Róbert Kobezda, DIS za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti kultúry, za vysoko profesionálne herecké výkony a     reprezentáciu mesta Rožňava doma i v zahraničí.
Mgr. Jana Kušnierová za mimoriadne úspechy v oblasti výtvarného umenia a šírenia dobrého mena mesta Rožňava doma i v zahraničí.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave za vysoko profesionálny prístup a obetavú verejnoprospešnú činnosť v prospech obyvateľov Rožňavy a okresu počas pandémie COVID-19.
 

Cena mesta v roku 2023

Alexander Koreň - za dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti reštaurovania umeleckých diel.
Mgr. Ádám Badin - za mimoriadne úspechy v oblasti divadelného umenia a šírenia dobrého mena mesta Rožňava doma i v zahraničí.
JUDr. Zoltán Gallo - za dlhoročnú aktívnu činnosť a rozvoj stolného tenisu v meste Rožňava.

 

Cena mesta v roku 2024

Mgr. Edita Kušnierová - za dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti pamiatkovej starostlivosti a ochrany kultúrneho dedičstva Gemera.
Dobrovoľný hasičský zbor mesta Rožňava - pri príležitosti 150. výročia založenia zboru a za dlhoročnú obetavú prácu pri záchrane ľudských životov a majetku.
Mgr. Dušan Pollák - za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti športu a rozvoj mládežníckeho futbalu v Rožňave.