Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Cena primátora mesta

Cena primátora mesta za rok 1995

Mgr. Jozef Slivoň   - duchovný spoločnosti sv. Františka Saleského
Ján Kuchta    -  člen Slovenskej výtvarnej únie
FK Kalcit   -  postup do II. Ligy
Folklórny súbor Haviar   -  prii príležitosti 10. výročia založenia súboru
TK Sambed   -  za dlhoročnú reprezentáciu doma i v zahraničí
Ferenc Ambrus  -  za uvedenie knihy „Rozsnyói kalendárium“

Cena primátora mesta za rok 1996      

Štefan Fabián  -   za propagáciu mesta prostredníctvom profesionálnej fotografie
Členom Baníckej dychovej hudby mesta a dirigentovi Karolovi Králikovi   -   pri príležitosti 85. výročia založenia Baníckej dychovej hudby mesta Rožňava
kolektívu TIC v Rožňave pod vedením Ing. Júliusa Slováka

Cena primátora mesta za rok 1997

Dr. Károly Kiss, in memoriam  -   za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta

Cena primátora mesta za rok 1998

Ružena Kostelníková   -   vedúcej Klubu dôchodcov za úspešnú a záslužnú prácu

Cena primátora mesta za rok 1999

Helena Šujanská  -   za dlhoročnú prácu v prospech mesta
Július Janíčko  -    za dlhoročnú prácu v prospech mesta
Mgr. Vladimír Tománek   -   za dlhoročnú príkladnú a obetavú pedagogickú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie i športových aktivitách mládeže
Alexander Szabó  -  diamantový darca krvi: 80 – násobné darovanie krvi v záujme záchrany  ľudských životov

Cena primátora mesta za rok 2000

Ignác Kelemen   -   za aktívnu prácu v oblasti rozvoja vzdelávania a kultúry  v prospech občanov  mesta
MUDr. Jiří Krejzl   -   za pomoc a ústretovosť počas dlhoročnej práce v zdravotníctve a za rozvoj v oblasti športu v prospech občanov mesta
Irena Krupčíková  -   za dlhoročnú prácu na úseku národných výborov v prospech občanov mesta
Ján Piťko  -  za aktívnu prácu v oblasti rozvoja kultúry a športu, ako i za  verejnoprospešné práce v prospech občanov mesta
Mgr. Ružena Simonová  -   za pedagogickú prácu a rozvoj v oblasti kultúry a literatúry v prospech občanov mesta
Základná umelecká škola v Rožňave  -    za pedagogickú prácu a úspechy v oblasti výchovy mladých talentov
Folklórny súbor Búzavirág  -   pri príležitosti 20.výročia vzniku súboru, za zachovávanie a rozvoj ľudových tradícií, rozvoj kultúrno-výchovnej činnosti a záujmovej umeleckej tvorivosti a za dobrú spoluprácu s mestom
Mgr. Mária Krišťáková   -   za celoživotnú pedagogickú činnosť a vynikajúcu reprezentáciu školy a mesta v práci s talentovanými žiakmi
entrum voľného času v Rožňave   -   pri príležitosti 45.výročia vzniku, za mimoškolskú a záujmovú činnosť detí a mládeže a za dobrú spoluprácu s mestom
Ladislav Ulbrik   -   diamantový darca krvi : 80 – násobné darovanie krvi v záujme záchrany  ľudských životov

Cena primátora mesta za rok 2001

Július Balogh   -   za dlhoročnú prácu na úseku národných výborov v prospech občanov mesta
Štefan Harviščák   -   za dlhoročnú dobrovoľnú prácu s deťmi a úspešnú reprezentáciu mesta
Klub dôchodcov v Rožňave   -    za dlhoročnú a statočnú prácu v prospech dôchodcov mesta
Mgr. Magdaléna Kmeťová   -    za aktívnu športovú činnosť a výchovu vrcholových športovcov
Helena Kuchtová   -   za dlhoročnú, úspešnú hráčsku činnosť v basketbale a za vzornú reprezentáciu mesta
Základná škola Ul. zlatá v Rožňave   -   pri príležitosti 40.výročia otvorenia školy, za dobré výchovno-vzdelávacie výsledky školy a úspešnú reprezentáciu mesta v súťažiach a olympiádach
Jozef Burčík  -   diamantový darca krvi: 80 – násobné darovanie krvi v záujme záchrany ľudských životov
Magdaléna Biliková   -   za pedagogickú prácu, výchovu zdravotných pracovníkov a rozvoj ošetrovateľstva v našom regióne

Cena primátora mesta za rok 2002

Jozef Csobádi  -   riaditeľovi Baníckeho múzea v Rožňave a kolektívu pripríležitosti 100. výročia založenia Baníckeho múzeav Rožňave a dobrú spoluprácu so samosprávou
Katarína Dávidová  -   za dlhoročnú prácu v prospech občanov mesta
Juraj Jozefy  -   za humánny čin – záchranu mladého ľudského života darovaním orgánu
Jozef Krzák    -   za prácu v prospech rozvoja mesta a športovú činnosť
Územný spolok – Dom humanity Slovenského červeného kríža v Rožňave  -   za 10-ročné pôsobenie v oblasti sociálnych služieb pre mentálne a telesne postihnuté deti
SPELEO Rožňava a Jaroslav Stankovič   -   za záchranu života potápača z Budapešti
Kolektív pracovníkov štátneho zdravotného ústavu v Rožňave   -   pri príležitosti 50.výročia prijatia zákona o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti, za vynikajúce výsledky v odbornej starostlivosti o zdravie občanov mesta Rožňava
Karol Gábrik   -    diamantový držiteľ plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho za 80-násobné darovanie krvi
František Borzovič  -   diamantový držiteľ plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho za 80-násobné darovanie krvi
Vojtech Krištóf   -   diamantový držiteľ plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho za 80-ásobné darovanie krvi
Stredná priemyselná škola stavebná v Rožňave   -    pri príležitosti 40.výročia založenia a za pedagogickú výchovnú činnosť

Cena primátora mesta za rok 2003

Tibor Scholtz   -    za dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti športu a kultúry
Miroslav Hujdič   -   za prezentáciu mesta Rožňava prostredníctvom svojich diel doma i v zahraničí
Igor Adler  -   za rozvoj kultúrno-výchovnej činnosti a zachovávanie ľudových tradícií
Július Schvarcz    -   vedúcemu tanečného klubu SAMBED za úspešnú reprezentáciu mesta v spoločenských tancoch
Peter Mešťan   -    za dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti športovej streľby
rocková skupina SEXIT  -   za dlhoročné vynikajúce úspechy v hudobnej tvorbe a reprezentáciu mesta a regiónu Rožňava
František Spodniak  -   diamantový darca krvi : 80 – násobné darovanie krvi v záujme záchrany ľudských životov

Cena primátora mesta za rok 2004

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Rožňava  -  pri príležitosti 130. výročia založenia, za nezištnú pomoc pri zachraňovaní životov a majetku a reprezentáciu mesta na súťažiach
Ondrej Gallas  -   účastník protifašistického odboja a dlhoročnému členovi a funkcionárovi ZO  Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rožňave
Mgr. Dušan Pollák    -   za športovú činnosť, výchovu mládeže a reprezentáciu mesta
Zlatica Školníková    -   za pedagogickú prácu a aktívnu prácu pre dôchodcov mesta
Štefan Gerža   -   za dlhoročnú prácu v prospech občanov mesta
Mgr. Árpád Laco  -   za pedagogickú  prácu a za rozvoj športu pri príležitosti životného jubilea
Mgr. Ladislav Gríger   -   pri príležitosti životného jubilea za dlhoročné pôsobenie v pedagogicko-výchovnom procese
Ľubomír Homjak   -   diamantový držiteľ plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho za 80-násobné darovanie krvi
Ľubomír Popadič   -   diamantový držiteľ plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho za 80-násobné darovanie krvi
Mikuláš Lemberger   -    diamantový držiteľ plakety prof. Jana Jánskeho za 80-násobné darovanie krvi

Cena primátora mesta za rok 2005

Alžbeta Füzéková   -   za rozvoj národnostnej kultúry
Július Konček   -   za úspešnú športovú reprezentáciu mesta a prácu v záchrannom systéme
Mgr. Alexander Kovtun   -   za rozvoj kultúry v meste
Ing. Peter Marko  -  za verejnoprospešnú činnosť a rozvoj mesta
MUDr. Klára Tománková  -  za obetavú prácu v oblasti zdravotníctva
Gemerský banícky spolok BRATSTVO   -    za zachovávanie baníckych tradícií
Základná škola Ul. pionierov v Rožňave  -   pri príležitosti 30. výročia otvorenia školy, za dobré výchovno-vzdelávacie výsledky školy a úspešnú reprezentáciu mesta v súťažiach
Jozef Šuška  -   diamantový držiteľ plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho za 80 – násobné darovanie krvi
Štefan Bukovič  -  diamantový držiteľ plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho za 80 – násobné darovanie krvi
Miťo Čornanič   -   diamantový držiteľ plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho za 80 – násobné darovanie krvi

Cena primátora mesta za rok 2006

Karol Samseli   -   za kultúrno – spoločenskú a pedagogickú činnosť
Zoltán Dobránszky  -   za dlhoročnú pedagogickú a verejnoprospešnú činnosť
PaedDr. Magdaléna Kováčová  -   za dlhoročnú pedagogicko- výchovnú činnosť
Auto šport klub  -  za rozvoj automobilového športu a propagáciu mesta doma i v zahraničí
Cyril Smorada  -  za rozvoj športovej činnosti
Ivan Čillík  -  za dlhoročnú činnosť v oblasti športu
Mgr. Árpád Molnár  -  za príkladný rozvoj spolupráce medzi Mestom  Rožňava a Rožňavským  cirkevným zborom Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
Vojtech Palóczi  -  diamantový držiteľ plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho za 80 – násobné darovanie krvi

Cena primátora za rok 2007

Ondrej Plavucha  -   za dlhoročnú činnosť v MO Slovenského rybárskeho zväzu v Rožňave
MUDr. Emil Čerevka  -  za obetavú prácu v oblasti zdravotníctva
Eva Klenovská   -   za dlhoročnú pedagogickú a kultúrno-spoločenskú činnosť
Alžbeta Pálcsóová  -  za umelecko-tvorivú činnosť v oblasti kultúry
Rudolf Pažitka   -   za tvorivé a významné výsledky umeleckej činnosti
Ján Durčák  -  diamantový držiteľ plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho za 80-násobné darovanie krvi
Alexander Gunár  -  diamantový držiteľ plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho za 80-násobné darovanie krvi
Mgr. Eva Kardošová   -  za dlhoročnú verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta
Henrieta Ibosová  -  za dlhoročnú verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta

Cena primátora za rok 2008

MUDr. Vladimír Drábik  -   za dlhoročnú obetavú prácu s deťmi v oblasti plastikového modelárstva
Tibor Ehrenfelder  -    za šírenie dobrého mena Rožňavy prostredníctvom udržiavania a rozvíjania stykov s rožňavskými rodákmi vo svete a zabezpečenie zbierky a realizácie  „Pamätníka holokaustu“
PhDr. Kliment Mitura   -   za vynikajúce výsledky dosiahnuté v medailiarskej tvorbe, ktorou reprezentuje  mesto doma i v zahraničí
Róbert Šimko  -    za úspešnú reprezentáciu mesta v celoslovenskej speváckej súťaži Superstar
Ing. Peter Štefanča  -   za zachovanie banských tradícií, za prípravu a zabezpečenie medzinárodnej  konferencie k 520 výročiu založenia Zväzu hornouhorských banských miest
Klub slovenských turistov Volovec  -   za dlhoročnú propagáciu nášho mesta prostredníctvom organizovania  významných, tradičných turistických podujatí
Mgr. Ján Leško   -   za dlhoročnú a obetavú prácu v pedagogicko-výchovnom procese
Karol Gábrik  -  nositeľ medaily MUDr. Kňazovického za 100 – násobné darovanie krvi
Vojtech Krištóf  -  nositeľ medaily MUDr. Kňazovického za 100 – násobné darovanie krvi

Cena primátora za rok 2009

Vojtech Bradovka  -  za celoživotnú činnosť v oblasti stavebníctva v prospech mesta i okresu
PaedDr. Štefan Burčo  - za významnú mimoškolskú pedagogicko-výchovnú prácu, za výtvarnú a grafickú návrhársku prácu, za rozvoj telovýchovného hnutia a filatelie v Rožňave
Mgr. Alica Hudáčeková  -  za dlhoročnú pedagogicko-výchovnú a mimoškolskú vzdelávaciu činnosť
Saleziáni don Bosca v Rožňave  -  za ich nezištnú prácu v oblasti voľnočasových aktivít rožňavskej mládeže
Viktor Tóth  -  za veľmi úspešnú reprezentáciu mesta v rámci 20. ročníka súťaže Európskej únie pre mladých vedcov
Mgr. Norbert Werner PhD.  -   mladý vedec, ktorý preslávil naše mesto svojimi objavmi v astrológii

Cena primátora za rok 2010

dipl. Ing. arch. Attila Emödi  (občan Maďarska ale rožňavský rodák) za šírenie dobrého mena mesta Rožňava vo svete prostredníctvom staviteľskej profesii
Mgr. Ing. Gejza Helcman  -  za 40 – ročnú pedagogickú prácu učiteľa na základnej a strednej škole a 35 –ročnú prácu dirigenta speváckeho zboru
Eva Kaposváriová  -  diplomovanej sestre, za 30 – ročnú obetavú prácu v oblasti zdravotníctva na  oddelení dlhodobo chorých v rožňavskej nemocnici
MUDr. Miloslav Martiny  -  za celoživotnú vysoko vedecko publikačnú, odbornú a príkladnú prácu pediatra
Ing. Ivan Nemčok  -  za rozvoj kultúry v našom meste ako i okrese, uchovávanie a rozvoj  ľudovoumeleckých tradícií Gemera
Mgr. Emília Patakyová  -  za dlhoročnú úspešnú a všestrannú pedagogicko – výchovnú prácu
Mgr. Richard Szöllös  -  ktorý bol vyhlásený odbornou výberovou porotou za „Najobľúbenejšieho učiteľa Slovenska“ a ocenený titulom „Zlatý Amos 2009“
Mgr. Art. Erik Šille  -   jeden z najvýraznejších mladých maliarov etablovaných na Slovenskej výtvarnej scéne, pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení ako asistent na katedre maľby
Henrieta Farkašová  -   za mimoriadne úspechy dosiahnuté na X. zimnej paralympiáde vo Vancouveri  a za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava
Ing. František Kardoš   -   za dlhoročnú verejnoprospešnú činnosť pre zabezpečenie rozvoja nášho mesta

Cena primátora za rok 2011

Mgr. Jozef Csobádi  - za uchovávanie histórie Rožňavy a jej prezentácii doma a v zahraničí
Mgr. Alexander Tóth  - za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu prácu
Katarína Horváthová  - za dlhoročnú obetavú prácu v prospech generácií tretieho veku
Mgr. art. Tatiana Masníkova  - za významnú reprezentáciu mesta Rožňava v oblasti divadelného umenia doma i v zahraničí
Mária Burdigová  - za dlhoročnú obetavú prácu v rezorte zdravotníctva – na úseku biochémie
RNDr. Ondrej Hronec  - za dlhoročnú pedagogicko-výchovnú činnosť so stredoškolskou mládežou v škole i mimo nej
Bc. Ladislav Kovács -  za verejnoprospešnú činnosť v prospech rozvoja nášho mesta a jeho prezentáciu doma i v zahraničí
PaedDr. Viktor Baláž - za dlhoročnú verjnoprospešnú činnosť v oblasti samosprávy mesta i kraja a v oblasti športu, v prospech rozvoja nášho mesta a jeho prezentácie doma i v zahraničí 

Cena primátora za rok 2012

Valéria Pavlíková -  za dlhoročnú obetavú pedagogicko-výchovnú prácu a za mimoriadne dosiahnuté výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a  v mimoškolských aktivitách
Vd. Magdaléna Hajdúová, rod. Szakácsiová -  Özv. Hajdú Lászlóné, szül. Szakácsi Lenke -  za dlhoročnú obetavú výchovno-pedagogickú prácu  odaadó oktató-nevelői tevékenységéért
Milan Tkáčik -  za 3. miesto v súťaži Genius Olympiad 2012v Oswegu, štát New York v Spojených štátoch amerických a za úspešnú reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava
Juraj Lörinčík -  za 3. miesto v súťaži Genius Olympiad 2012v Oswegu, štát New York v Spojených štátoch amerických a za úspešnú reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava
Ladislav Szalai -  za mimoriadne úspechy v športovom modelárstve a za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava
Tomáš Ondrej -  za mimoriadne úspechy v automobilovom športe a za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava

Cena primátora za rok 2013

Ing. Zlatica Halková - za obetavú organizátorskú prácu smerujúcu k upevňovaniu národného povedomia a pozdvihnutiu slovenskej hrdosti hlavne detí a mládeže na národnostne zmiešanom území
Ing. Ivan Nemčok - za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti kultúry, udržiavaní a rozvíjaní slovenských ľudových tradícií pri práci s deťmi a mládežou a úspešnú reprezentáciu Rožňavy doma i v zahraničí
Erzsébet Füzék - za dlhoročnú prácu a osbitný prínos v oblasti maďarskej kultúry, jej udržiavanie a rozvíjanie a za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech občanov mesta
Klub Gemerských Bedmintonistov KGB 2010 Rožňava - za dlhoročnú prácu v oblasti športu, za mimoriadne úspechy a za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava
Karol Králik - za dlhoročnú prácu pri rozvoji rožňavskej dychovej hudby, za vedenie mladej generácie ku kladnému vzťahu k dychovým nástrojom a za celoživotné úsilie udržať banícku dychovú hudbu v meste na vysokej úrovni a aj tou formou zachováva banícke tradície v meste Rožňava
Štefan Pipoly - nositeľovi medaily MUDr. Kňazovického za 100 – násobné darovanie krvi a za záchranu ľudských životov
Mikuláš Tóth - nositeľovi medaily MUDr. Kňazovického za 100 – násobné darovanie krvi a za záchranu ľudských životov

Cena primátora za rok 2014

Július Flesár a jeho spoločníkom  - za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech občanov mesta v oblasti pekárenskej výroby vo firme BFZ – TRIO, s.r.o.
MUDr. Emil Dunčko - za  dlhoročnú obetavú prácu v oblasti zdravotníctva – detského lekára
Imrich Ondréšik in memoriam - za dlhoročnú verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta
Arpád Farkaš - za dlhoročnú prácu pri rozvoji kultúry a úspešnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí
RNDr. Ján Džubák - za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti vzdelávania a výchovy detí a mládeže
Karol Klárik - za dlhoročnú verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta
Bc. František Focko - nositeľovi medaily MUDr. Kňazovického za 100 – násobné darovanie krvi a za záchranu ľudských životov
Alexander Gunár - nositeľovi medaily MUDr. Kňazovického za 100 – násobné darovanie krvi a za záchranu ľudských životov

Cena primátora za rok 2015

Viktor Mihalik - za dlhoročnú prácu a rozvoj v oblasti automobilového športu, za mimoriadne úspechy a za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava
MUDr. Icsó János, CSc. - za dlhoročnú obetavú prácu v rezorte zdravotníctva
Jozef Völgyák - za všestrannú a výnimočnú prácu v oblasti športu a zdravia
Patrik Žori - za juniorský titul majstra sveta v disciplíne Wordprocessing a za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava
Jozef Burčík - nositeľ medaily MUDr. Kňazovického za 100 - násobné darovanie krvi

Cena primátora za rok 2016

Petrovi Cmorikovi – za úspešnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí v oblasti populárnej hudby
pplk. Ing.  Oliverovi Toderiškovi – veliteľovi práporu RCHBO v Rožňave za verejnoprospešnú činnosť v prospech občanov mesta Rožňava
Mgr. Róbertovi Kobezdovi, DIS.art.  – za významnú reprezentáciu mesta Rožňava v oblasti divadelného umenia doma i v zahraničí
Ing. Vladimírovi Madudovi – za úspešnú podnikateľskú činnosť v oblasti budovania infraštruktúry mesta
Ing. Rudolfovi Mičudovi – za úspešnú, záslužnú a podnikateľskú činnosť v prospech občanov mesta
Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave – pri príležitosti 65. výročia vzniku Okresnej knižnice v Rožňave
Slovenskému rybárskemu zväzu, miestnej organizácii v Rožňave – pri príležitosti 70. výročia založenia rybárskeho zväzu v Rožňave
Dobrovoľnému hasičskému zboru v Rožňave  - za dlhoročnú obetavú prácu dobrovoľného hasičského zboru mesta Rožňava a za záchranu ľudských životov a majetku

Cena primátora za rok 2017

Štefan Gerža - pri príležitosti významného životného jubilea a za dlhoročnú úspešnú reprezentáciu mesta  v oblasti kultúry doma i v zahraničí
Peter Lörincz - nositeľovi medaily MUDr. Kňazovického za 100 - násobné darovanie krvi a za záchranu ľudských životov

Cena primátora za rok 2018

Oddelenie služobnej kynológie pri Okresnom riaditeľstve PZ v Rožňave - za výnimočné zásluhy v oblasti ochrany zdravia, života a majetku občanov
Diecézna charita Rožňava  - za profesionálnu pomoc v charitatívno sociálnych zariadeniach, ktoré pomáhajú ľuďom žiť dôstojne aj napriek chorobe, starobe, či odlúčeniu od rodiny.
Karmen Pál – Baláž - za úspešnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí v oblasti populárnej
Mgr. Alexander Tóth - za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti pedagogicko-výchovného vzdelávania detí a mládeže

Cena primátora za rok 2019

Ondrej Pózman – za aktívnu činnosť v oblasti športu a za dlhoročnú verejnoprospešnú prácu v prospech občanov
Mgr. Helena Novotná – za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti kultúry, udržiavaní a rozvíjaní slovenských ľudových tradícií a úspešnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí
Peter Szabó – za vynikajúce športové výsledky v oblasti silového trojboja a za úspešnú reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava

Cena primátora za rok 2020

Mgr. Eva Kardošová - za dlhoročnú  obetavú prácu pri rozvoji kultúry a významnú prezentáciu mesta doma i v zahraničí
Ing. František Kardoš - za dlhoročnú obetavú verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta a za uchovávanie histórie Rožňavy a jej prezentácii doma i v zahraničí
Árpád Görgei – za dlhoročnú obetavú verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta

Cena primátora za rok 2021

Bc. Martina Rožaiová - za dlhoročnú obetavú verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta a za iniciatívu pri organizovaní Benefičného koncertu pre Alexa
Monika Vávrová - za obetavú verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta a za iniciatívne zapojenie sa do osvety súťaže o ihrisko Žihadielko
JUDr. Ing. Vladimíra Číková - za obetavú verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta a za iniciatívne zapojenie sa do osvety súťaže o ihrisko Žihadielko
Henrieta Bartóková - za obetavú verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta a za iniciatívne zapojenie sa do osvety súťaže o ihrisko Žihadielko
Renáta Pástorová Szappanosová a Miroslav Pástor - za obetavú verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta
TJ Geológ Rožňava, stolnotenisové družstvo mužov - za mimoriadne športové výsledky a úspešnú reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava

Cena primátora za rok 2022

Mgr. Jozef Varga - za vysoko profesionálnu a  obetavú verejnoprospešnú prácu v prospech obyvateľov okresu a mesta Rožňava.
Centrum obnovy pamiatok Rožňava  - za uchovávanie a obnovu historicky cenných objektov a za obetavú verejnoprospešnú činnosť v prospech  mesta Rožňava.
Občianske združenie Život je pes - za obetavú verejnoprospešnú prácu pri záchrane opustených a týraných zvierat.
Henrieta Bartóková - za obetavú verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta a za iniciatívne zapojenie sa do osvety súťaže o ihrisko Žihadielko
Občianske združenie Mesto v pohybe - za obetavú verejnoprospešnú činnosť v prospech obyvateľov mesta Rožňava.
Dobrovoľný hasičský zbor v Rožňave - za dlhoročnú obetavú prácu pri záchrane ľudských životov a majetku občanov mesta a za aktívnu pomoc počas boja s pandémiou COVID-19.
MUDr. Petr Kopecký - za príkladnú, vysoko odbornú a  profesionálnu úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti našim občanom.
Ing. Tibor Bajcsy, In memoriam - za  dlhoročnú obetavú prácu pri rozvoji kultúry a významnú prezentáciu mesta Rožňava doma i v zahraničí.
Kardos László - za mimoriadny prínos pri prezentácii a uchovávaní histórie Rožňavy
Covidové oddelenie NsP sv. Barbory v Rožňave - za vysoko odbornú a profesionálnu zdravotnú starostlivosť o svojich pacientov.

Cena primátora za rok 2023

Rožňavský mládežnícky parlament - za verejnoprospešnú činnosť v prospech mesta Rožňava a okresu.
Slovenský červený kríž, Územný spolok Rožňava - za obetavú verejnoprospešnú a humanitárnu činnosť ukrajinským odídencom a obyvateľom mesta Rožňava.
PhDr. Marek Koltáš, PhD., MBA - za obetavú verejnoprospešnú a humanitárnu činnosť ukrajinským odídencom a obyvateľom mesta Rožňava.
Apoštolská cirkev na Slovensku – zbor Rožňava  - za obetavú verejnoprospešnú a humanitárnu činnosť ukrajinským odídencom a obyvateľom mesta Rožňava.
PaedDr. Marek Kmeť - za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti školstva.
Erika Švedová - za dlhoročnú obetavú prácu pri verejnoprospešnej činnosti v prospech mesta Rožňava a významnú prezentáciu mesta Rožňava na Slovensku.

Cena primátora za rok 2024

Mária Lapošová - za verejnoprospešnú činnosť v prospech obyvateľov mesta Rožňava.
Roman Baraxa - za verejnoprospešnú činnosť v prospech obyvateľov mesta Rožňava.
Eva Stanková - za verejnoprospešnú činnosť v prospech obyvateľov mesta Rožňava.
Katarína Jakešová - za verejnoprospešnú činnosť v prospech obyvateľov mesta Rožňava.
Mgr. Oľga Grešáková - za verejnoprospešnú činnosť v prospech obyvateľov mesta Rožňava.
Ján Ambrúž - za verejnoprospešnú činnosť v prospech obyvateľov mesta Rožňava.