Oficiálna stránka mesta Rožňava

Nájdený zväzok kľúčov

 29.02.2024
Nájdený zväzok kľúčov
MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA
O Z N Á M E N I E

Dňa 29.02.2024 bol na Mestskej polícii odovzdaný zväzok kľúčov s čipom, nájdený na Ul. E. Rótha. Majiteľ si ich môže prevziať na Mestskej polícii Rožňava, Ul. Šafárikova č.29.
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 29. 2.  2024 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta