Oficiálna stránka mesta Rožňava

Nájdený mobilný telefón

 05.03.2019
Dňa 04.03.2019 bol vo večerných hodinách pred objektom VÚB nájdený mobilný telefón, ktorý je uložený na pracovisku Mestskej polície Rožňava ...
Nájdený mobilný telefón

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA

 

O Z N Á M E N I E

 

Dňa 04.03.2019 bol vo večerných hodinách pred objektom VÚB nájdený mobilný telefón, ktorý je uložený na pracovisku Mestskej polície Rožňava. Majiteľ mobilného telefónu môže kontaktovať mestskú políciu na telefónnom čísle: 058 7321330, alebo 159, resp. si tento telefón môže po preukázaní vlastníctva prevziať osobne na pracovisku Mestskej polície, Ul. Šafárikova 29, Rožňava.

 

 
 
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava

© Mesto Rožňava, 5. 3.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta