Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Nájdený mobilný telefón

 14.07.2023
Nájdený mobilný telefón
MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA

O Z N Á M E N I E

Dňa 11.07.2023 bol pri RPIC na Ul. Zakarpatskej v Rožňave nájdený mobilný telefón, ktorý je uložený na pracovisku Mestskej polície Rožňava. Majiteľ mobilného telefónu môže kontaktovať mestskú políciu na telefónnom čísle: 058 7321330, alebo 159, resp. si tento telefón môže po preukázaní vlastníctva prevziať osobne na pracovisku Mestskej polície, Ul. Šafárikova 29, Rožňava.
 
 
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 14. 7.  2023 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta