Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Nájdený kľúč od motorového vozidla

 18.01.2024
Nájdený kľúč od motorového vozidla
MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA
O Z N Á M E N I E

Dňa 17.01.2024 o 14:55 hod. bol pri ZŠ na Ul. pionierov v Rožňave nájdený kľúč od motorového vozidla. Majiteľ si kľúč môže prevziať na Mestskej polícii Rožňava, Ul. Šafárikova č.29.
 
 
kluc

Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 18. 1.  2024 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta