Oficiálna stránka mesta Rožňava

Nájdený kľúč od motorového vozidla

 16.09.2022
Dňa 15.09.2022 sa v priestoroch Rožňavského jarmoku našiel kľúč od motorového vozidla aj s diaľkovým ovládačom. Kľúč je uložený na Mestskej polícii Rožňava na Ul. Šafárikovej č.29
Nájdený kľúč od motorového vozidla
MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA

 

O Z N Á M E N I E
 
Dňa 15.09.2022 sa v priestoroch Rožňavského jarmoku našiel kľúč od motorového vozidla aj s diaľkovým ovládačom. Kľúč je uložený na Mestskej  polícii Rožňava na Ul. Šafárikovej č.29.
 
 
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 
 
 

© Mesto Rožňava, 16. 9.  2022 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta