Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Nájdený kľúč

 08.08.2019
Dňa 08.08.20198 bol v Póschovej záhrade v Rožňave nájdený kľúč ...
Nájdený kľúč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA

 

O Z N Á M E N I E

 

Dňa 08.08.20198 bol v Póschovej záhrade v Rožňave  nájdený kľúč s čipom na evidenciu školskej dochádzky.

Majiteľ si kľúč môže prevziať na Mestskej polícii Rožňava, Ul. Šafárikova č.29.

 
 
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava

© Mesto Rožňava, 8. 8.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta