Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Nájdené kľúče

 19.03.2019
Dňa 16.03.2019 boli na Ul. Kyjevskej v Rožňave nájdené kľúče ...
Nájdené kľúče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA

 

O Z N Á M E N I E

 

Dňa 16.03.2019 boli na Ul. Kyjevskej v Rožňave  nájdené kľúče.
Majiteľ si kľúče môže prevziať na Mestskej polícii Rožňava,
Ul. Šafárikova č.29.
 
 
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava

© Mesto Rožňava, 19. 3.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta