Oficiálna stránka mesta Rožňava

Nájdené kľúče

 28.08.2023
Nájdené kľúče
MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA

 
O Z N Á M E N I E
 
Dňa 26.08.2023 sa našiel zväzok kľúčov na Šafárikovej ul. Majiteľ si kľúče môže prevziať na Mestskej polícii Rožňava, Ul. Šafárikova č.29.
 
 
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 28. 8.  2023 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta