Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Nájdené kľúče

 28.06.2023
Nájdené kľúče
MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA

 
O Z N Á M E N I E

Dňa 28.06.2023 v dobedňajších hodinách bol nájdený v na Ul. Šafárikovej pri hotely Kras v Rožňave zväzok kľúčov v púzdre. Majiteľ si kľúče môže prevziať na Mestskej polícii Rožňava, Ul. Šafárikova č.29.
 

Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 28. 6.  2023 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta