Oficiálna stránka mesta Rožňava

Nájdené kľúče

 23.05.2023
Nájdené kľúče

MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA


 

O Z N Á M E N I E

Dňa 22.05.2023 vo večerných hodinách boli nájdené na parkovisku obchodu KAUFLAND na Ul. Šafárikovej v Rožňave dva zväzky kľúčov od motorových vozidiel (2x3kľúče). Majiteľ si kľúče môže prevziať na Mestskej polícii Rožňava, Ul. Šafárikova č.29.
 
 

Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 23. 5.  2023 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta