Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Dokumenty

 17.02.2023
Dokumenty
  Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  
pdf icon
Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach a úhradách za sociálne služby v zariadení starostlivosti
o deti do troch rokov veku dieťaťa
(PDF, 87 kB)
pdf icon Prevádzkový poriadok zariadenia
(PDF, 661 kB)
dokument icon Výročné správy
(web)
pdf icon Ekonomicky oprávnené náklady
(PDF, 451 kB)