Oficiálna stránka mesta Rožňava

Denný režim

 17.02.2023
Denný režim

Počas dňa sú vykonávané  činnosti, ktoré reagujú na potreby  a záujmy detí, sú pružné s cieľom rozvíjať základy poznávania, zručností, reči a myslenia, osvojiť si návyky, základy správania a kolektívneho spolužitia, ako:

  • pohybové, relaxačné cvičenia didaktické a edukačné aktivity, hry a hrové činnosti, pobyt vonku, hranie prispôsobené ročnému obdobiu

 

06:30 - 08.30 - príchod detí, voľné hry

08:30 - 09:00 - ranná hygiena, desiata

09:00 -10:00 - výchovno-vzdelávacie aktivity

10:00 - 11:30 - hygiena, obliekanie sa, pobyt von, prechádzka

11:30 - 12:30 - hygiena, obed

12:30 - 14:30 - hygiena ,spánok  

14:30 -15:00 - hygiena ,olovrant

15:00 - 16:30 - voľná hra, postupný odchod domov