Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Odchytený túlavý pes

 26.04.2023
 Odchytený túlavý pes

MESTSKÁ  POLÍCIA  ROŽŇAVA


 


O Z N Á M E N I E


Dňa 25.04.2023 o 10:00 hod. bol na Ul. Čučmianskej v Rožňave odchytený túlavý pes. Pes bol umiestnený v karanténnej stanici mesta Rožňava na Rožňavskej Bani. Majiteľ psa môže kontaktovať mestskú políciu na telefónnom čísle: 058 7321330 alebo 159, prípadne  osobne na pracovisku Mestskej polície Rožňava, Ul. Šafárikova 29 a po vykonaní administratívnych úkonov si psa môže prevziať z karanténnej stanice.

obrazok psa

Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava

 


© Mesto Rožňava, 26. 4.  2023 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta