Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Záverečné účty a výročné správy

 
Rok 2020  
icon pdf Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2020
(PDF, 10 MB)
icon pdf Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok 2020
(PDF, 6 MB)
   
Rok 2019  
icon pdf Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2019
(PDF, 3 MB)
icon pdf Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok 2019
(PDF, 1,5 MB)
   
Rok 2018  
icon pdf Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2018
(PDF, 5,2 MB)
icon pdf Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok 2018
(PDF, 5,9 MB)
   
Rok 2017  
icon pdf Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2017
(PDF, 11 MB)
icon pdf Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok 2017
(PDF, 4,1 MB)
   
Rok 2016  
icon pdf Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2016
(PDF, 6,6 MB)
icon pdf Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok 2016
(PDF, 3 MB)
   
Rok 2015  
icon pdf Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2015
(PDF, 5,8 MB)
icon pdf Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok 2015
(PDF, 4,3 MB)
     
Rok 2014  
icon pdf Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2014
(PDF, 3,8 MB)
icon pdf
Príloha č. 1 k záverečnému účtu 2014
(PDF, 988 kB)
icon pdf
Príloha č. 2 k záverečnému účtu 2014
(PDF, 414 kB)
     
  Rok 2013  
icon pdf Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2013
(PDF, 2,6 MB)
icon pdf Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2013
(PDF, 1 MB)
icon pdf Monitorovacia správa programovému rozpočtu za rok 2013
(PDF, 452 kB)
     
Rok 2012  
icon pdf Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2012
(PDF, 3,1 MB)
     
Rok 2011  
icon pdf Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2011
(PDF, 1,3 MB)
icon pdf Príloha č. 1 k záverečnému účtu za rok 2011
(PDF, 1 MB)
icon pdf
HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 
mesta Rožňava za rok 2011
(PDF, 1 MB)
icon pdf
VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA
A HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
(PDF, 371 kB)
icon pdf
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rožňava
k záverečnému účtu MESTA Rožňava za rok 2011
(PDF, 49 kB)
     
Rok 2010  
icon pdf Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2010
(PDF, 2 MB)
     
Rok 2009  
icon pdf Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2009
(PDF, 1,1 MB)
icon pdf Výročná správa mesta Rožňava za rok 2009
(PDF, 514 kB)
     
Rok 2008  
icon pdf Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2008
(PDF, 777 kB)
     
Rok 2007  
icon pdf Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2007
(PDF, 208 kB)
     
Rok 2006  
icon pdf Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2006
(PDF, 217 kB)
     
Rok 2005  
icon pdf Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2005
(PDF, 65 kB)

 


© Mesto Rožňava, 2021, Ing. Klára Leskovjanská, Michaela Erősová  -  Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava