Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Záverečné účty a výročné správy

  Rok 2022

  icon Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2022
  (PDF, 6,3 MB)
  icon Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok 2022
  (PDF, 5,6 MB)

  Rok 2021

  icon Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2021
  (PDF, 5,8 MB)
  icon Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok 2021
  (PDF, 8 MB)

  Rok 2020

  icon Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2020
  (PDF, 10 MB)
  icon Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok 2020
  (PDF, 6 MB)

  Rok 2019

  icon Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2019
  (PDF, 3 MB)
  icon Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok 2019
  (PDF, 1,5 MB)

  Rok 2018

  icon Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2018
  (PDF, 5,2 MB)
  icon Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok 2018
  (PDF, 5,9 MB)

  Rok 2017

  icon Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2017
  (PDF, 11 MB)
  icon Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok 2017
  (PDF, 4,1 MB)

  Rok 2016

  icon Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2016
  (PDF, 6,6 MB)
  icon Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok 2016
  (PDF, 3 MB)

  Rok 2015

  icon Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2015
  (PDF, 5,8 MB)
  icon Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok 2015
  (PDF, 4,3 MB)

  Rok 2014

  icon Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2014
  (PDF, 3,8 MB)
  icon
  Príloha č. 1 k záverečnému účtu 2014
  (PDF, 988 kB)
  icon
  Príloha č. 2 k záverečnému účtu 2014
  (PDF, 414 kB)

  Rok 2013

  icon Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2013
  (PDF, 2,6 MB)
  icon Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2013
  (PDF, 1 MB)
  icon Monitorovacia správa programovému rozpočtu za rok 2013
  (PDF, 452 kB)

  Rok 2012

  icon Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2012
  (PDF, 3,1 MB)

  Rok 2011

  icon Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2011
  (PDF, 1,3 MB)
  icon Príloha č. 1 k záverečnému účtu za rok 2011
  (PDF, 1 MB)
  icon
  HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU mesta Rožňava za rok 2011
  (PDF, 1 MB)
  icon
  VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
  (PDF, 371 kB)
  icon
  Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rožňavak záverečnému účtu MESTA Rožňava za rok 2011
  (PDF, 49 kB)

  Rok 2010

  icon Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2010
  (PDF, 2 MB)

  Rok 2009

  icon Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2009
  (PDF, 1,1 MB)
  icon Výročná správa mesta Rožňava za rok 2009
  (PDF, 514 kB)

  Rok 2008

  icon Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2008
  (PDF, 777 kB)

  Rok 2007

  icon Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2007
  (PDF, 208 kB)

  Rok 2006

  icon Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2006
  (PDF, 217 kB)

  Rok 2005

  icon Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2005
  (PDF, 65 kB)