Oficiálna stránka mesta Rožňava

Rozpočet mesta

Schválený rozpočet MESTA ROŽŇAVA

  Rok 2024

  icon Schválený rozpočet mesta Rožňava vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2024 a výhľadovo na roky 2025-2026 uznesením MZ č. 227/2023 zo dňa 21.12.2023
  (PDF, 4 MB)
  icon Schválená 1. zmena rozpočtu na rok 2024
  (PDF,526 kB)
  pdf icon Schválená 2. zmena rozpočtu na rok 2024
  (PDF,561 kB)

  Rok 2023

  icon Schválený rozpočet mesta Rožňava vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových
  organizácií na rok 2023 a výhľadovo na roky 2024-2025 uzn. MZ č. 2/2023 zo dňa 09. 02. 2023
  (PDF, 10 MB)
  icon Schválená 1. zmena rozpočtu na rok 2023
  (PDF, 490 kB)
  icon Schválená 2. zmena rozpočtu na rok 2023
  (PDF, 1,3 MB)
  icon Plnenie rozpočtu mesta Rožňava k 30.6.2023
  (PDF, 2,7 MB)
  icon Schválená 3. zmena rozpočtu na rok 2023
  (PDF, 1,7 MB)
  icon Schválená 4. zmena rozpočtu na rok 2023
  (PDF, 1,27 MB)
  icon Schválená 5. zmena rozpočtu na rok 2023
  (PDF, 2 MB)
  icon  Plnenia rozpočtu mesta Rožňava k 31.12.2023
  (PDF, 2,3 MB)

  Rok 2022

  icon Schválený rozpočet mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na roky 2022 – 2024 uznesením MZ č. 39/2022 zo dňa 31. 03. 2022
  (PDF, 9,3 MB)
  icon Schválená 1. zmena rozpočtu na rok 2022
  (PDF, 1,1 MB)
  icon Plnenie rozpočtu mesta Rožňava k 30.6.2022
  (PDF, 2,5 MB)
  icon Schválená 2. zmena rozpočtu na rok 2022
  (PDF, 1,5 MB)
  icon Schválená 3. zmena rozpočtu na rok 2022
  (PDF, 1,4 MB)
  icon Plnenie rozpočtu Mesta Rožňava k 31.12.2022
  (PDF, 401 kB)

  Rok 2021

  icon Schválený rozpočet mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na roky 2021 – 2023 uznesením MZ č. 34/2021 zo dňa 6.5.2021
  (PDF, 7 MB)
  icon Schválená 1. zmena rozpočtu na rok 2021
  (PDF, 1,65 MB)
  icon Schválená 2. zmena rozpočtu na rok 2021
  (PDF, 2 MB)
  icon Plnenie rozpočtu mesta Rožňava k 30.6.2021
  (PDF, 2,8 MB)
  icon Schválená 3. zmena rozpočtu na rok 2021
  (PDF, 483  kB)
  icon Schválená 4. zmena rozpočtu na rok 2021
  (PDF, 986  kB)
  icon Plnenie rozpočtu Mesta Rožňava k 31.12.2021
  (PDF, 523 kB)

  Rok 2020

  icon Schválený rozpočet mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na roky 2020 – 2022 uznesením MZ č. 72/2020 zo dňa 2.7.2020
  (PDF, 3,5 MB)
  icon Plnenie rozpočtu mesta Rožňava k 30.6.2020
  (PDF, 2 MB)
  icon Schválená 1. zmena rozpočtu na rok 2020
  (PDF, 826 kB)
  icon Schválená 2. zmena rozpočtu na rok 2020
  (PDF, 1,4 MB)

  Rok 2019

  icon
  SCHVÁLENÝ ROZPOČET MESTA ROŽŇAVA NA R. 2019 - 2021
  schválený uznesením č. 69/2019 zo dňa 28.3.2019
  (PDF, 3,5 MB)
  icon Plnenie rozpočtu mesta Rožňava k 30.6.2019
  (PDF, 1,7 MB)
  icon Schválená 1. zmena rozpočtu na rok 2019
  (PDF, 902 kB)
  icon Schválená 2. zmena rozpočtu na rok 2019
  (PDF, 1,4 MB)
  icon Plnenie rozpočtu mesta Rožňava k 31.12.2019
  (PDF, 651 kB)

  Rok 2018

  icon
  Plnenie rozpočtu k 31.12.2018 - príjem
   
  (PDF, 367 kB)
  icon
  Plnenie rozpočtu k 31.12.2018 - výdaj
   
  (PDF, 303 kB)
  icon
  SCHVÁLENÝ ROZPOČET MESTA ROŽŇAVA NA R. 2018 - 2020
  (schválený uznesením MZ č. 8/2018 z 22.02.2018
  (PDF, 5,9 MB
  icon Schválená 1. zmena rozpočtu na rok 2018
  (PDF, 1,2 MB
  icon Plnenie rozpočtu mesta vrátane RO a PO k 30.6.2018
  (PDF, 1,2 MB
  icon Schválená 2. zmena rozpočtu na rok 2018
  (PDF, 1,5 MB

  Rok 2017

  icon
  SCHVÁLENÝ ROZPOČET MESTA ROŽŇAVA NA R. 2017 - 2019
  (schválený uznesením MZ č. 9/2017 z 23022017)
  (PDF, 6,5 MB)
  icon Schválené  zmeny rozpočtu  2017
  (PDF, 1 MB)
  icon Schválená 4. zmena rozpočtu
  (PDF, 2 MB)
  icon Plnenie rozpočtu mesta vrátane RO a PO k 30.6.2017
  (PDF, 1,6 MB)

  Rok 2016

  icon SCHVÁLENÝ ROZPOČET MESTA ROŽŇAVA NA R. 2016 - 2018
  (PDF, 5,2 MB)
  icon Plnenie rozpočtu mesta vrátane RO a PO k 30.6.2016
  (PDF, 1,8 MB)
  icon 1. a 2. zmena rozpočtu 2016
  (PDF, 996 kB)
  icon 3. zmena rozpočtu 2016
  (PDF, 435 kB)
  icon 4. zmena rozpočtu 2016
  (PDF, 312 kB)
  icon 5. zmena rozpočtu 2016
  (PDF, 1,3 MB)

  Rok 2015

  icon SCHVÁLENÝ ROZPOČET MESTA ROŽŇAVA NA R. 2015 - 2017
  (PDF, 2 MB)
  icon Programový rozpočet na roky 2015 - 2017
  (PDF, 4,5 MB)
  icon 1. zmena rozpočtu 2015
  (PDF, 1,4 MB)
  icon 2. zmena rozpočtu 2015
  (PDF, 47 kB)

  Rok 2014

  icon Schválený rozpočet 2014
  (PDF, 159 kB)
  icon Programový rozpočet 2014
  (PDF, 1,8 MB)
  icon 1. zmena  rozpočtu 2014
  (PDF, 102 kB)
  icon 2. zmena rozpočtu 2014
  (PDF, 103 kB)

  Rok 2013

  icon Schválený rozpočet 2013
  (PDF, 73 kB)
  icon Programový rozpočet 2013
  (PDF, 4,5 MB)
  icon 1. zmena rozpočtu 2013
  (PDF, 131 kB)

  Rok 2012

  icon Schválený rozpočet 2012
  (PDF, 94 kB)
  icon Programový rozpočet 2012
  (PDF, 4,8 MB)
  icon 1. a 2. zmena rozpočtu 2012
  (PDF, 94 kB)

  Rok 2011

  icon Schválený rozpočet 2011
  (PDF, 83 kB)
  icon Programový rozpočet 2011
  (PDF, 744 kB)
  icon 1. a 2. zmena rozpočtu 2011
  (PDF, 64 kB)

  Rok 2010

  icon Schválený rozpočet 2010
  (PDF, 70 kB)
  icon Programový rozpočet 2010
  (PDF, 560 kB)
  icon 1. - 3.zmena rozpočtu 2010
  (PDF, 71 kB)

  Rok 2009

  icon Schválený rozpočet 2009
  (PDF, 93kB)
  icon Programový rozpočet 2009
  (PDF, 178 kB)
  icon 1. zmena rozpočtu 2009
  (PDF, 88 kB)
  icon 2. zmena rozpočtu 2009
  (PDF, 74 kB)
  icon 3. zmena rozpočtu 2009
  (PDF, 69 kB)

  Rok 2008

  icon Schválený  rozpočet 2008
  (PDF, 58 kB)
  icon 1. zmena rozpočtu 2008
  (PDF, 71 kB)
  icon 2. zmena rozpočtu 2008
  (PDF, 59 kB)

  Rok 2007

  icon Schválený rozpočet 2007
  (PDF, 57 kB)
  icon 1. a 2. zmena rozpočtu 2007
  (PDF, 53 kB)
  icon 3. zmena rozpočtu 2007
  (PDF, 54 kB)

  Rok 2006

  icon Schválený rozpočet 2006
  (PDF, 55 kB)
  icon 1. zmena rozpočtu 2006
  (PDF, 57 kB)
  icon 2. zmena rozpočtu 2006
  (PDF, 61 kB)

  Rok 2005

  icon Schválený rozpočet 2005
  (PDF, 59 kB)