Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Rozpočet mesta

 

Schválený rozpočet MESTA ROŽŇAVA

 

Rok 2022

pdf icon Schválený rozpočet mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na roky 2022 – 2024 uznesením MZ č. 39/2022 zo dňa 31. 03. 2022
(PDF, 9,3 MB)
     
     
  Rok 2021  
     
pdf icon Schválený rozpočet mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na roky 2021 – 2023 uznesením MZ č. 34/2021 zo dňa 6.5.2021
(PDF, 7 MB)
pdf icon Schválená 1. zmena rozpočtu na rok 2021
(PDF, 1,65 MB)
pdf icon Schválená 2. zmena rozpočtu na rok 2021
(PDF, 2 MB)
pdf icon Plnenie rozpočtu mesta Rožňava k 30.6.2021
(PDF, 2,8 MB)
pdf icon Schválená 3. zmena rozpočtu na rok 2021
(PDF, 483  kB)
pdf icon Schválená 4. zmena rozpočtu na rok 2021
(PDF, 986  kB)
pdf icon Plnenie rozpočtu Mesta Rožňava k 31.12.2021
(PDF, 523 kB)
     
     
  Rok 2020  
     
pdf icon Schválený rozpočet mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na roky 2020 – 2022 uznesením MZ č. 72/2020 zo dňa 2.7.2020
(PDF, 3,5 MB)
pdf icon Plnenie rozpočtu mesta Rožňava k 30.6.2020
(PDF, 2 MB)
pdf icon Schválená 1. zmena rozpočtu na rok 2020
(PDF, 826 kB)
pdf icon Schválená 2. zmena rozpočtu na rok 2020
(PDF, 1,4 MB)
 

 

Rok 2019

 
pdf icon
SCHVÁLENÝ ROZPOČET MESTA ROŽŇAVA NA R. 2019 - 2021
schválený uznesením č. 69/2019 zo dňa 28.3.2019
(PDF, 3,5 MB)
pdf icon Plnenie rozpočtu mesta Rožňava k 30.6.2019
(PDF, 1,7 MB)
pdf icon Schválená 1. zmena rozpočtu na rok 2019
(PDF, 902 kB)
pdf icon Schválená 2. zmena rozpočtu na rok 2019
(PDF, 1,4 MB)
pdf icon Plnenie rozpočtu mesta Rožňava k 31.12.2019
(PDF, 651 kB)

 

Rok 2018

pdf icon
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018 - príjem
(PDF, 367 kB)
pdf icon
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018 - výdaj
(PDF, 303 kB)
pdf icon
SCHVÁLENÝ ROZPOČET MESTA ROŽŇAVA NA R. 2018 - 2020
(schválený uznesením MZ č. 8/2018 z 22.02.2018
(PDF, 5,9 MB
pdf icon Schválená 1. zmena rozpočtu na rok 2018
(PDF, 1,2 MB
pdf icon Plnenie rozpočtu mesta vrátane RO a PO k 30.6.2018
(PDF, 1,2 MB
pdf icon Schválená 2. zmena rozpočtu na rok 2018
(PDF, 1,5 MB

 

Rok 2017

pdf icon
SCHVÁLENÝ ROZPOČET MESTA ROŽŇAVA NA R. 2017 - 2019
(schválený uznesením MZ č. 9/2017 z 23022017)
(PDF, 6,5 MB)
pdf icon Schválené  zmeny rozpočtu  2017
(PDF, 1 MB)
pdf icon Schválená 4. zmena rozpočtu
(PDF, 2 MB)
pdf icon Plnenie rozpočtu mesta vrátane RO a PO k 30.6.2017
(PDF, 1,6 MB)

 

  Rok 2016  
pdf icon SCHVÁLENÝ ROZPOČET MESTA ROŽŇAVA NA R. 2016 - 2018
(PDF, 5,2 MB)
pdf icon Plnenie rozpočtu mesta vrátane RO a PO k 30.6.2016
(PDF, 1,8 MB)
pdf icon 1. a 2. zmena rozpočtu 2016
(PDF, 996 kB)
pdf icon 3. zmena rozpočtu 2016
(PDF, 435 kB)
pdf icon 4. zmena rozpočtu 2016
(PDF, 312 kB)
pdf icon 5. zmena rozpočtu 2016
(PDF, 1,3 MB)
 
Rok 2015
pdf icon SCHVÁLENÝ ROZPOČET MESTA ROŽŇAVA NA R. 2015 - 2017
(PDF, 2 MB)
pdf icon Programový rozpočet na roky 2015 - 2017
(PDF, 4,5 MB)
pdf icon 1. zmena rozpočtu 2015
(PDF, 1,4 MB)
pdf icon 2. zmena rozpočtu 2015
(PDF, 47 kB)
     
Rok 2014
pdf icon Schválený rozpočet 2014
(PDF, 159 kB)
pdf icon Programový rozpočet 2014
(PDF, 1,8 MB)
pdf icon 1. zmena  rozpočtu 2014
(PDF, 102 kB)
pdf icon 2. zmena rozpočtu 2014
(PDF, 103 kB)
     
Rok 2013
pdf icon Schválený rozpočet 2013
(PDF, 73 kB)
pdf icon Programový rozpočet 2013
(PDF, 4,5 MB)
pdf icon 1. zmena rozpočtu 2013
(PDF, 131 kB)
     
Rok 2012
pdf icon Schválený rozpočet 2012
(PDF, 94 kB)
pdf icon Programový rozpočet 2012
(PDF, 4,8 MB)
pdf icon 1. a 2. zmena rozpočtu 2012
(PDF, 94 kB)
     
Rok 2011
pdf icon Schválený rozpočet 2011
(PDF, 83 kB)
pdf icon Programový rozpočet 2011
(PDF, 744 kB)
pdf icon 1. a 2. zmena rozpočtu 2011
(PDF, 64 kB)
     
Rok 2010
pdf icon Schválený rozpočet 2010
(PDF, 70 kB)
pdf icon Programový rozpočet 2010
(PDF, 560 kB)
pdf icon 1. - 3.zmena rozpočtu 2010
(PDF, 71 kB)
     
Rok 2009
pdf icon Schválený rozpočet 2009
(PDF, 93kB)
pdf icon Programový rozpočet 2009
(PDF, 178 kB)
pdf icon 1. zmena rozpočtu 2009
(PDF, 88 kB)
pdf icon 2. zmena rozpočtu 2009
(PDF, 74 kB)
pdf icon 3. zmena rozpočtu 2009
(PDF, 69 kB)
     
Rok 2008
pdf icon Schválený  rozpočet 2008
(PDF, 58 kB)
pdf icon 1. zmena rozpočtu 2008
(PDF, 71 kB)
pdf icon 2. zmena rozpočtu 2008
(PDF, 59 kB)
     
Rok 2007
pdf icon Schválený rozpočet 2007
(PDF, 57 kB)
pdf icon 1. a 2. zmena rozpočtu 2007
(PDF, 53 kB)
pdf icon 3. zmena rozpočtu 2007
(PDF, 54 kB)
     
Rok 2006
pdf icon Schválený rozpočet 2006
(PDF, 55 kB)
pdf icon 1. zmena rozpočtu 2006
(PDF, 57 kB)
pdf icon 2. zmena rozpočtu 2006
(PDF, 61 kB)
     
ROk 2005
pdf icon Schválený rozpočet 2005
(PDF, 59 kB)

 

 


© Mesto Rožňava, 2022, Michaela Erősová -  Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava