Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Záverečná správa o činnosti klubu KORYO Panthers Taekwondo Rožňava

 08.03.2023
Záverečná správa o činnosti klubu za rok 2022 - KORYO Panthers Taekwondo Rožňava
Záverečná správa o činnosti klubu KORYO Panthers Taekwondo Rožňava

Záverečná správa o činnosti klubu za rok 2022

Klub KORYO Panthers Taekwondo Rožňava sa venoval činnosti po celý rok 2022 a podľa možností sa zúčastňoval na udalostiach ako sú súťaže a semináre. Ja ako hlavný tréner klubu, som požiadal mesto Rožňava o dotáciu a bola nám odsúhlasená a poskytnutá dotácia vo výške 1000 eur, ktorú sme ako klub použili aj spolu s vlastnými zdrojmi na cvičebné pomôcky, chrániče tela(vesty) a ochranné prilby a taktiež na cestovné a štartovné. Dotácia od mesta nám umožnila lepšiu prípravu na súťaže, za čo sme mestu Rožňava nesmierne vďačný. Žinienky TATAMI nám umožňujú kvalitnejšie trénovanie súborových cvičení - POOMSAE, čo je veľké plus, nakoľko sa venujeme vo vysokej miere týmto technickým cvičeniam. Chrániče tela a ochranné prilby slúžia našim cvičencom pri prípravách na KYORUGI. Keďže ide o kontaktný športový zápas, počas prípravy nedochádza vďaka chráničom k úrazom.

Počas roka 2022 sa podarilo klubu získať niekoľko prvých miest na súťažiach. Klub napreduje správnym smerom. Športovci sa zúčastňujú tréningov pravidelne a privítali sme aj nových mladých členov, čo nás potešilo.

Dňa 12.09.2022 sme uskutočnili plánované vystúpenie a nábor nových členov, ktoré prilákalo hlavne deti, čím sme získali opäť ďalších členov klubu.
 
  • Náš klub sa zúčastnil 15-16.10.2022 aj veľmi populárneho Taekwondo seminára U-Chong, ktorý sa uskutočnil pod vedením kórejského majstra Chang Jae-Hee.

 

Spôsob propagácie poskytovateľa:

Klub KORYO Panthers Taekwondo Rožňava poďakoval mestu Rožňava verejne na sociálnej sieti Facebook, taktiež logo poskytovateľa zverejňuje pri každej príležitosti na súťažiach a seminároch. Plánujeme taktiež poďakovať za túto pomoc aj na najbližšom verejnom vystúpení a v médiách.

Prílohou tejto správy je fotodokumentácia z činnosti klubu a zakúpených pomôcok.

V Rožňave dňa 10.11.2022

 


© Mesto Rožňava, 8. 3. 2023, Erika Švedová Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava