Oficiálna stránka mesta Rožňava

Turnaj priateľstva - Boccia 2024

 01.07.2024
Turnaj priateľstva - Boccia 2024
Každoročne jeden z júnových dní patrí Turnaju priateľstva v boccii. BOCCIA patrí medzi netradičný paraolympijský šport, ktorý pomáha zažiť športové zážitky aj pre zdravotne znevýhodnených občanov. Turnaj priateľstva sa aj v tomto roku uskutočnil v mesiaci jún.  Organizátorom tejto nevšednej akcie je každoročne JASANIMA – občianske združenie Rožňava v spolupráci s JASANIMA – Domovom sociálnych služieb Rožňava a psychiatrickom oddelením Nemocnice Penta Hospitals v Rožňave.  Turnaj sa uskutočnil s finančnou dotáciou Mesta Rožňava.

Dejiskom ôsmeho ročníka turnaja bolo opäť ihrisko v areáli Nemocnice Penta Hospitals v Rožňave. Súťažiacimi boli šesťčlenné družstvá – klienti z JASANIMA – DSS, z organizačnej súčasti AMALIA – DSS v Rožňave, Barborky Hypericum v Rožňave,  pacienti psychiatrického oddelenia príslušnej nemocnice. Žiaci Spojenej školy internátnej v Rožňave odriekli účasť na poslednú chvíľu.

Atmosféra turnaja sa niesla v príjemnom a priateľskom duchu. Každé súťažné družstvo obdržalo diplomy, drobné vecné ceny a tričká. Pre súťažiacich bolo pripravené malé občerstvenie a pitný režim. Integrácia zdravých a zdravotne znevýhodnených dala možnosť pri tomto netradičnom športe spoznať nových ľudí a nadviazať nové priateľstvá. Celý deň bol plný smiechu a radosti. Účastníci odchádzali z ihriska  s novými zážitkami a už teraz sa tešia na ďalší ročník.

    Veľká vďaka patrí organizátorovi turnaja, Mestu Rožňava za finančnú podporu pri zvyšovaní kvality života zdravotne znevýhodnených občanov a ich integrácii a v neposlednom rade Nemocnici Penta Hospitals v Rožňave za poskytnutie ihriska. Veľkú vďaku treba vyjadriť aj všetkých účastníkom turnaja za ich snahu a súťaživosť.

Veríme, že spolupráca s Mestom Rožňava a Nemocnicou Penta Hospitals v Rožňave bude pokračovať aj pri organizovaní ďalšieho ročníka turnaja priateľstva v bocci.
 
PhDr. Katarína Borsodiová
JASANIMA – DSS Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 1. 7.  2024 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta