Oficiálna stránka mesta Rožňava

Do práce na bicykli

 08.07.2024
Do práce na bicykli

obrazok bicykel

V mesiaci jún začal 11. ročník celonárodnej kampane „Do práce na bicykli 2024“, ktorej hlavným poslaním bolo prezentovať záujem širokej verejnosti používať bicykel ako štandardný dopravný prostriedok pri cestách do práce.

V nadväznosti na tohtoročný ústredný motív kampane „Zaži tlkot svojho srdca!“ chceli organizátori v tejto kampani upriamiť pozornosť obyvateľov na to, že opustenie priestoru auta pri ceste do práce im môže otvoriť nové obzory vnímania ich vlastného mesta, života v ňom a pozitívnych vecí, ktoré udržateľné spôsoby dopravy prinášajú. Do úvahy sa brala aj chôdza ako i cesta verejnou dopravou.

Cieľom súťaže bolo podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách, motivovať samosprávy, aby na svojom území vytvárali kvalitné a bezpečné podmienky pre využívanie bicykla na prepravu v meste.

Kampaň Do práce na bicykli organizovalo Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky spolu s Občianskou cykloiniciatívou Banská Bystrica. Mesto Rožňava sa zúčastnilo tejto kampane tohto roku už po tretí krát. Kampaň trvala od 1. júna do 30. júna 2024 a za mesto Rožňava bolo zaregistrovaných 12 tímov a 38 účastníkov.
 
Celkovo na bicykli najazdili 2 571,42 km, počet jázd 322 a ušetrené bolo 642,90 kg CO2.  Najazdených bolo 67,67 km na účastníka. Najviac najazdil tím HYDOCYT, ktorý najazdil 727,40 km s počtom jázd 124. Na druhom mieste sa umiestnili v rámci Rožňavy Pan-Dur Čestné svište, ktoré celkovo najazdili 716,03 km s počtom jázd 63,  a tretie miesto získala Rýchla PAN-DUR rota, ktorá celkovo najazdila 664,36 km s počtom jázd 29.
 
V rámci kampane verejnou dopravou bolo v danom mesiaci zaregistrovaných 12 tímov a 38 účastníkov. Spolu bolo najazdených 46 jázd a ušetrené CO2  bolo 140,49 kg a na účastníka bolo najazdených 21,87 km. Prvenstvo v tejto kategórii získal Mayser II. s počtom 831,18 najazdených kilometrov, s počtom jázd 46 a ušetrené CO2 bolo 140,49.

Do kategórie chôdza bolo prihlásených 12 tímov a 38 účastníkov. Celkovo „nachodili“ 97,24 km a ušetrili 26,36 kg CO2 a na účastníka vyšlo celkovo 2,56 km. V rámci mesta Rožňava prvenstvo získala Hygiena Gemer s počtom 38,86 km, druhé miesto získal Mayser I. s počtom 15,56 km a tretie miesto získal Pan-Dur Čestné svište s počtom 7,17 km.

Mesto Rožňava touto cestou ďakuje všetkým účastníkom kampane Do práce na bicykli a želá im veľa úspešných kilometrov a športového elánu.

 

 


© Mesto Rožňava, 8. 7. 2024, Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava