Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Základné informácie o mentoringu

logo

Čo je mentoring?

 • Mentoring je vlastne sprevádzanie.
 • Učiteľ, ktorý požiada o mentora, získava partnera, ktorý ho bude na nejaký čas, obvykle rok, sprevádzať pri jeho práci.
 • Mentor sa so svojím „mentorčaťom“ stretáva či už v pravidelných intervaloch alebo podľa potreby. Navštevuje jeho hodiny a vedie s ním profesionálne rozhovory, ktoré mu pomôžu rozvíjať profesijné kompetencie, objavovať svoje silné stránky, riešiť slabšie miesta alebo rôzne pracovné problémy a najmä rásť vo svojom učiteľskom povolaní.
 • Jeho cieľom je pomôcť učiteľovi, aby sa mu učilo lepšie a ľahšie a žiaci na hodinách boli spokojní a vnútorne motivovaní.

Kto sú naši mentori?

 • Sú to vaši kolegovia z rôznych škôl, ktorí vstúpili do projektu regionálnych centier s cieľom pomôcť učiteľom v regióne.
 • Pre túto prácu boli špeciálne zaškolení.

Čo vás čaká, ak sa prihlásite do mentoringu?

 • Pokiaľ sa prihlásite do mentoringu, bude vám následne pridelený jeden z našich mentorov, prípadne môžete o niekoho požiadať.
 • Mentor sa s vami spojí a na prvom stretnutí preberiete spoločne vaše očakávania, otázky i to, čo bude mentor potrebovať od vás.
 • Pokiaľ sa nedohodnete inak, začne navštevovať vopred dohodnuté vyučovacie hodiny, ktoré potom vo vyhradenom čase spoločne rozoberiete.
 • Návštevy hodín sú predbežne plánované cca raz do mesiaca, ale ak je to potrebné a učiteľ má záujem, vieme sa dohodnúť aj na intenzívnejšej spolupráci.
 • V prípade, že učiteľ potrebuje aj akýkoľvek mimoriadny rozhovor, mentor mu ho poskytne.
 • Ak budete s mentoringom spokojný a budete mať potrebu v ňom pokračovať, môže sa spolupráca predĺžiť aj na dlhší čas.

Čo vás v žiadnom prípade nečaká?

 • Mentor nenavštevuje vaše hodiny za účelom kontroly vašej práce. Jeho cieľom nie je vašu prácu hodnotiť a súdiť, ale odhaľovať váš potenciál, ktorý si niekedy ani sami neuvedomujeme.
 • To, čo mentor na vašich hodinách uvidí ako i vaše rozhovory je zo strany mentora prísne súkromné! Nikto z vašej školy nebude o nich informovaný.
 • Mentor nie je encyklopédiou vzdelávania a nedá vám odpoveď na všetko, lebo jednoducho „nechodí vo vašich topánkach“. To, čo funguje v jednej triede, nemusí fungovať v inej. Bude ale spoločne s vami hľadať riešenia šité vám na mieru.

Čo získate?

 • Veríme, že pri dobrej spolupráci vás bude čakať väčšie poznanie vlastných silných stránok, zvýšenie profesionálnej sebadôvery ale najmä radosti z práce.
 • Chceme vás naučiť nebáť sa skúšať nové veci ale i zlyhávať, lebo aj chyby nám pomáhajú rásť.
 • Chceme, aby ste z hodín odchádzali spokojný a nie zbytočne vyčerpaný.

Čo naopak potrebujete dať?

 • Svoj čas, dôveru k vášmu mentorovi a ochotu spoločne premýšľať.

Ako sa môžete prihlásiť?

Napíšte nám na rcpu@roznava.sk alebo kontaktuje vedenie vašej školy, prípadne nám pošlite správu cez FB skupinu Rožňavský Edukačný Klaster.