Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Mentorský tím

Zuzana Rajcziová zuzana.rajcziová@roznava.sk 0918 188 393
Kvetoslava Kostyánszka kvetka.kostyanszka@roznava.sk 0918 188 330
Eleonóra Liptáková eleonora.liptakova@roznava.sk 0918 186 699
Martina Šípová martina.sipova@roznava.sk 0918 186 442
Stanislav Székely stanislav.szekely@roznava.sk 0918 187 274
Denisa Pakesová denisa.pakesova@roznava.sk 0918 186 528
Gabriela Szabó Tömöl gabriella.tomol@roznava.sk 0918 186 930

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt na RCPU:

Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, rcpu@roznava.sk, 058/7773111

Riaditeľka RCPU: Alžbeta Tamásová

Garant a manažér pre rozvoj tímu: Marek Kmeť

Manažérka pre administratívu: Kvetoslava Kostyánszka

Pilotujúce tímy z Turca a Horného Gemera

 

logo