Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

RCPU a jeho úlohy

logo

Hlavnými cieľmi RCPU sú:

 • aby pedagógovia pochopili zmysel a význam zmien
 • stotožnili sa s nimi
 • osvojili si ich
 • začali ich aplikovať v práci so žiakmi

RCPU ponúka rôzne formy podpory:

 • vzdelávanie- pre pedagógov najmä v oblastiach
  • hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov,
  • vzdelávací proces a štýl vyučovania,
  • personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie,
  • digitalizácia vyučovania
 • mentoring- pre jednotlivcov i pre inštitúcie (vedenie škôl)
 • monitoring- regionálnych potrieb škôl a pedagógov

Pilotný projekt Učitelia pre 21. storočie v školskom roku 2021/2022 začal v dvoch regiónoch – región Turiec a región Horný Gemer.

Od 1.9.2022 je v predvádzke RCPU na základe výzvy z plánu obnovy a odolnosti.

pdf icon Aktualizačné vzdelávacie aktivity (AVA) ponuka k 1.3.2022
(PDF, 517 kB)