Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Zábavné čísla Jura Hronca

 29.05.2024
Zábavné čísla Jura Hronca

Zábavné čísla Jura Hronca
Gočovo 24.05.2024


V rodisku Jura Hronca „matematika z Gemera“, v obci Gočovo, sa v piatok 24. mája 2024 konala matematická súťaž pri príležitosti 143. výročia narodenia matematika svetového formátu, vedca, pedagóga, predsedu Matice slovenskej i Slovenského národného múzea, kultúrneho činovníka, zakladateľa a spoluorganizátora piatich slovenských vysokých škôl. Gočovský kultúrny dom sa stal dejiskom súťaže, ktorú pripravila Matica slovenská v spolupráci obcou Gočovo a Občianskym združením Zachovanie pamiatky Jura Hronca a Mestom Rožňava.

Žiaci siedmeho ročníka základných škôl a príslušného ročníka gymnázia si mohli zmerať sily v logickom myslení a zabaviť sa v riešení zaujímavých matematických úloh. Do súťaže sa prihlásilo osem škôl z nášho okresu a súťažili v trojčlenných družstvách. Otázky boli určené pre múdre hlavičky, ktorým nerobí problém logické myslenie. Hodnotili sa správne odpovede, ale zavážil aj čas odovzdania výsledkov. Kým naša porota hodnotila, súťažiaci sa presunuli do Evanjelického kostola a. v. vyznania v Gočove, kde im zborová farárka Martina Gdovinová porozprávala zaujímavosti o kostole. Odtiaľ sa všetci presunuli k rodnému domu Jura Hronca, kde im starosta obce Milan Mlynár porozprával zaujímavosti  našom velikánovi a rodákovi.  Stále je čo rozprávať o Jurovi Hroncovi a možno by sme tam boli aj do večera, ale deti sa nevedeli dočkať vyhodnotenia súťaže. Výsledky súťažiacim oznámil Juraj Mateisko, Rudolf Hanuštiak odovzdal diplomy a Lýdia Hlaváčová hodnotné ceny. Víťazmi našej súťaže, ktorým srdečne blahoželáme, sa stalo družstvo z Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave, druhé miesto získalo družstvo zo Základnej školy akademika Jura Hronca v Rožňave a tretie miesto obsadila Základná škola Rejdová. No víťazmi sú dnes všetci súťažiaci, pretože sa nebáli a prišli sa popasovať s neľahkými matematickými príkladmi. Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim, pedagógom, porote, organizátorom, fotografovi a každému, kto prispel svojou ochotou vytvoriť zaujímavú atmosféru. Prežili sme spoločne krásne dopoludnie a už teraz sa teším na ďalší ročník našej súťaže Zábavné čísla Jura Hronca.
 

Tatiana Tomková, DMS Rožňava

 


© Mesto Rožňava, 29. 5. 2024  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta