Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Spojená škola internátna

 11.01.2011
Spojená škola internátna

logo

Organizačné zložky:

  • Špeciálna základná škola internátna
  • s vyučovacím jazykom slovenským
  • s vyučovacím jazykom maďarským
  • elokované pracovisko Mlynky Biele Vody
  • triedy pre žiakov s mentálnym postihnutím, s autizmom a inými      pervazívnými vývinovými  poruchami
  • Odborné učilište
  • Praktická škola

Súčasťou školy je:

  • Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva

Vedúca centra: PaedDr. Adriena Hroncová
Školský klub detí: Mgr. Lenka Tománeková
Školský internát: Mgr. Lenka Tománeková
Školská jedáleň: Erika Poťmáková

Adresa:
Zeleného stromu č.8
048 01 Rožňava

Riaditeľ školy:
Ing. Vladimír Potočný

Zástupca riaditeľa školy:
Mgr. Erika Gyömbérová
Mgr. Matej Drengubiak

Web stránky školy:
www.roznava.edupage.org,
https://www.facebook.com/ssi.roznava
 

Email: ssi.roznava@gmail.com
Tel.: 058/732 23 32, 058/788 67 11, 0903 251 287, 0918 666 147, 0908 983 075