Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Katolícka ZŠ sv. Jána Nepomuckého

 22.08.2010
Katolícka ZŠ sv. Jána Nepomuckého
Názov školy a adresa:

Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého, KósuSchoppera 22, Rožňava

Dátum zriadenia školy:
01. 01. 2021
Riaditeľ školy, kontakt na účely komunikácie:

PhDr. Erika Hančovská, PhD.
0908970481
riaditel@kzsms.sk

Webové sídlo školy: http://kzs-roznava.edupage.sk/

Škola s právnou subjektivitou, áno

Zriaďovateľ školy:  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava
Kontakt na zriaďovateľa na účely komunikácie:

Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Rožňava
Námestie baníkov 20, 048 01 Rožňava

Šk. rok
2022/2023
Počet žiakov
110
Počet tried
9
Počet ŠKD : 1
Počet krúžkov: 8
Počet pedagogických zamestnancov
23
Počet nepedagogických zamestnancov
5
 
 
Zameranie školy:

Sme školou rodinného typu. V našich triedach je nižší počet žiakov, čo umožňuje pedagógom osobnejší prístup ku každému žiakovi. Prostredníctvom lepšieho poznania každého jednotlivca, dokážeme okrem kvalitného vzdelania podporovať rozvoj tvorivosti i kritického myslenia žiaka a budovanie jeho vlastnej identity.

Žiakom ponúkame:

 • pestré duchovné aktivity počas školského roka,
 • intenzívnu výučbu anglického jazyka od 1. ročníka prostredníctvom programu Jolly Phonics,
 • podporu konverzácie v anglickom jazyku v ŠKD,
 • prvky SFUMATA (splývavé čítanie),
 • aplikáciu Hejného metódy pri výučbe matematiky na 1. stupni,
 • školský spevokol,
 • individuálny prístup ku každému žiakovi,
 • široký výber voľnočasových aktivít,
 • školskú družinu od 6.30 do 16.30,
 • inovatívne metódy
 • kvalitné vzdelávanie,
 • príjemný pedagogický kolektív,
 • množstvo akcií ako napríklad: podpora svetových a medzinárodných dní, divadelné predstavenia, Šarkaniáda, karnevaly, vysádzanie stromčekov a mnoho ďalších aktivít
 • a ešte oveľa viac.
 
 
Realizácia projektov:
 • SFUMATO (splývavé čítanie),
 • JOLLY PHONICS (výučba anglického jazyka),
 • partner IT Akadémie,
 • Renovabis,
 • Zdravý chrbátik
 • Školské ovocie
 • a mnoho ďalších menších projektov i súťaží