Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Schválené VZN

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 30. 1. 2020 schválilo tieto VZN:
 

icon
VZN o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
(PDF, 262 kB)