Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Schválené VZN

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 12. 3. 2020 schválilo tieto VZN:
 

icon
VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene
(PDF, 179 kB)
icon VZN o správe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Rožňava
(PDF, 210 kB)