Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Schválené VZN

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 17. 12. 2020 schválilo tieto VZN:
 

icon
VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
(PDF, 385 kB)