Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Schválené VZN

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 12. 7. 2019 schválilo tieto VZN:
 

icon
VZN O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI
(PDF, 408 kB)
icon VZN o školských obvodoch v meste Rožňava a o spoločných školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
(PDF, 397 kB)
icon Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
(PDF, 179 kB)