Oficiálna stránka mesta Rožňava

Pripomienkové konania k VZN

  Názov materiálu
  VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Rožňava v určených dňoch v roku 2025
  (PDF, 120 kB)
  Dátum začatia pripomienkového konania:
  7.6.2024
  Dátum ukončenia pripom. konania:
  16.6.2024
  Lehota pripomienkovania:
  10 dní
  Elektronická adresa pre pripomienky:
  podatelna@roznava.sk
  Adresa pre pripomienky (písomne, osobne - ústne do zápisnice):
  Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
  Kanc. č. dv. 303 , 3. posch
   
   
  Názov materiálu
  VZN o ochrane verejného poriadku
  (PDF, 189 kB)
  Dátum začatia pripomienkového konania:
  7.6.2024
  Dátum ukončenia pripom. konania:
  16.6.2024
  Lehota pripomienkovania:
  10 dní
  Elektronická adresa pre pripomienky:
  podatelna@roznava.sk
  Adresa pre pripomienky (písomne, osobne - ústne do zápisnice):
  Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
  Kanc. č. dv. 303 , 3. posch