Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pripomienkové konania k VZN

  Názov materiálu
  VZN o symboloch mesta Rožňava, logu a slogane, ich použití a ochrane
  (PDF, 955 kB)
  Dátum začatia pripomienkového konania:
  22. 1. 2024
  Dátum ukončenia pripom. konania:
  31. 1. 2024
  Lehota pripomienkovania:
  10 dní
  Elektronická adresa pre pripomienky:
  podatelna@roznava.sk
  Adresa pre pripomienky (písomne, osobne - ústne do zápisnice):
  Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
  Kanc. č. dv. 303 , 3. posch