Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej

 18.04.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
Komisia sociálna, zdravotná a bytová MZ v Rožňave

 
 
POZVÁNKA
 
Zasadanie komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva v Rožňave sa uskutoční dňa:

22.04.2024 (PONDELOK)

od 15,30 h v zasadačke na 2. poschodí

 

 
Bod PROGRAM Predkladateľ
  Otvorenie, privítanie Zoltán Beke
1. Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií k 31.12.2023 Michaela Stehlová
2. Návrh na schválenie 2. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2024 Michaela Stehlová
3. Bytová agenda: informácie v zmysle VZN Mgr. Ľudmila Černická
4. Plnenie uznesení Mgr. Ľudmila Černická
5. Rôzne a diskusia  
  Záver  
material MZ Materiál komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
(PDF, 7 MB)

 

 

Mgr. Ľudmila Černická
tajomníčka komisie
Zoltán Beke  v.r.
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava, 18. 4. 2024, Mgr. Ľudmila Černická, Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava