Oficiálna stránka mesta Rožňava

Participatívny rozpočet - predstavenie a hodnotenie občianskych projektov

 12.03.2018
Participatívny rozpočet - predstavenie a hodnotenie občianskych projektov

Dňa 7. marca 2018 sa členovia výkonného výboru stretli na pracovnom stretnutí k participatívnemu rozpočtu. Cieľom stretnutia bolo predstavenie a hodnotenie občianskych projektov, ktoré boli doručené do podateľne MsÚ do 28.02.2018. Členovia výkonného výboru vytvorili 7 skupín, do ktorých boli jednotlivé projekty začlenené na základe ich zamerania. Jednalo sa o skupiny so zameraním na Cyklo-moto šport, Edukačné aktivity, Ihriská, Lokalitu pri rieke Slanej, Okolie bytových domov, Revitalizáciu zelene, Veľký park. Po predstavení jednotlivých projektov a zaradení do skupín, sa členovia výkonného výboru zaoberali jednotlivo každým projektom (spolu ich bolo 15) a konkrétne prešli všetky návrhy projektov. Vyjadrili sa k jednotlivým bodom, ktoré obsahoval formulár „Návrhy projektov“, ako bol stručný popis projektu, cieľ projektu, problém (opis súčasnej situácie), riešenie problému, predpokladaný rozpočet projektu. Hodnotenie projektov sa uskutočnilo podľa skupín. Členovia výboru formou odporúčaní budú kontaktovať predkladateľov projektov, dopĺňať a upresňovať požadované informácie k tomu, aby bol projekt realizovateľný. Do podateľne boli doručené tieto projekty: Moto trasy, Mine Trails, Komunitná záhrada, NABI SA!, Revitalizácia športového ihriska na sídlisku Podrákoš, Detské ihrisko -  odpočívadlo, Škola otvorená bežcom, Vstupná brána do Rožňavy – Banícka zvonička, Oddychová zóna pri  kruhovom objazde smer Rudná a cyklo-stojany v meste, Vybudovanie chodníka okolo Kyjevská 1, Bezpečne domov, Rožňavská zelená terasa, Malý park a parkovisko, Premiestnenie Pamätníka zakladateľa veľkého parku Dr. Antala Kissa. Bližšie informácie o podaných návrhoch sú uvedené v zápisnici na stránke mesta Rožňava v časti participatívny rozpočet. V dňoch 14.03.2018 a 15.03.2018 od 14,00 hod. budú prebiehať pracovné stretnutia a konzultácie s predkladateľmi projektov Participatívneho rozpočtu 2018 pre jednotlivé skupiny.