Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Projekty 2022

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET MESTA ROŽŇAVA 2022

Číslo Názov projektu
1. Skrášlenie okolia bytového domu Šafárikova 103 a 105
2. Vynovenie chodbového vstupu v strážnej veži a obnova expozície na odpočívadlách schodišťa
3. Obnova verejného priestranstva pred vchodmi z južnej strany bytového domu Edelényska 30 a 32
4. Veselé nádvorie
5. WORKOUTOVÁ ZÓNA SPARTAN
6. Revitalizácia zelene pred bytovým domom na ul. Dúhová 1
7. Oddychová zóna MINE TRAILS
8. Detské Ihrisko
9. RUŽA E-1
10. Úprava mimoblokového priestoru bytového domu Pionierov 12
11. Rekonštrukcia chodníka
12. Rozárium v Parčíku pri Aleji
13. Ružovejšie parkovanie na sídlisku Juh