Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Odovzdávanie najvyšších mestských ocenení

 16.02.2024
Odovzdávanie najvyšších mestských ocenení
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Rožňave na svojom zasadnutí v roku 1995 schválili štatút, podľa ktorého, vrátane jeho doplnkov každoročne udeľuje verejné uznania a pochvaly. Najvyššie mestské ocenenia sa udeľujú osobnostiam, ktoré sa pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj nášho mesta, ako aj ocenenia najúspešnejším športovcom a športovým kolektívom za jeho reprezentáciu či dlhodobú prácu v oblasti športu.
 
fotka ocenenia
 
Laureáti si ocenenia prevzali na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave pri príležitosti Dní mesta Rožňava dňa 1. 2. 2024 v Kongresovej sále historickej radnice.
 

Čestné občianstvo mesta Rožňava
Mestské zastupiteľstvo udeľuje osobám, ktoré sa obzvlášť  významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta , ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
Na slávnostnom akte bolo odovzdané ocenenie Čestné občianstvo mesta Rožňava:

Ing. Tibor Takáč, in memoriam
Ing. Tibor takáč in memoriam


Čestné občianstvo in memoriam mesta Rožňava bolo udelené pánovi  Ing. Tiborovi Takáčovi za obetavú verejnoprospešnú činnosť v prospech obyvateľov mesta Rožňava. Cenu prevzal syn Tibor Takáč. Viac ... (PDF, 363 kB)

Cena mesta Rožňava
Cena sa udeľuje jednotlivcom, resp. kolektívom za:
  • Vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejno-prospešnej činnosti,
  • Za činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
  • Za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta i jeho občanov.
Cena mesta bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Rožňave pre:
 
Mgr. Edita Kušnierová
Mgr. Edita Kušnierová
 
Mgr. Edita Kušnierová získala Cenu mesta Rožňava za dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti pamiatkovej starostlivosti a ochrany kultúrneho dedičstva Gemera. Viac ... (PDF, 384 kB)
 
Dobrovoľný hasičský zbor mesta Rožňava
Mgr. Peter Máte
 
DHZ Rožňava
Dobrovoľný hasičský zbor mesta Rožňava získal Cenu mesta Rožňava pri príležitosti 150. výročia založenia zboru a za dlhoročnú obetavú prácu pri záchrane ľudských životov a majetku. Cenu prevzal veliteľ zboru Mgr. Peter Máté. Viac ... (PDF, 362 kB)
 
Mgr. Dušan Pollák
Mgr. Dušan Pollák

Mgr. Dušan Pollák získal Cenu mesta Rožňava za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti športu a rozvoj mládežníckeho futbalu v Rožňave. Viac ... (PDF, 364 kB)
 
Cena primátora mesta
V zmysle štatútu každoročne udeľuje túto cenu primátor mesta jednotlivcom, alebo kolektívom, za úspešnú reprezentáciu mesta a za vykonávanie verejnoprospešnej činnosti v prospech mesta.
 
Primátor mesta Michal Domik sa rozhodol udeliť Cenu primátora mesta Rožňava:
 
Mária Lapošová
Mária Lapošová

Mária Lapošová získala Cenu primátora mesta Rožňava za verejnoprospešnú činnosť v prospech obyvateľov mesta Rožňava. Viac ... (PDF, 257 kB)

Roman Baraxa
Roman Baraxa

Cenu primátora mesta Rožňava za verejnoprospešnú činnosť v prospech obyvateľov mesta Rožňava za celý kolektív bytového domu prevzal Roman Baraxa. Viac ... (PDF, 353 kB)

Eva Stanková
Eva Stanková

Eva Stanková  získala Cenu primátora mesta Rožňava za verejnoprospešnú činnosť v prospech obyvateľov mesta Rožňava. Viac ... (PDF, 350 kB)

Katarína Jakešová
Kataría Jakešová

Cenu primátora mesta Rožňava za verejnoprospešnú činnosť v prospech obyvateľov mesta Rožňava za celý kolektív bytového domu prevzala Katarína Jakešová. Viac ... (PDF, 360 kB)
 
 
Mgr. Oľga Grešáková
Mgr. Oľga Grešáková

Cenu primátora mesta Rožňava za verejnoprospešnú činnosť v prospech obyvateľov mesta Rožňava za celý kolektív bytového domu prevzala Mgr. Oľga Grešáková. Viac ... (PDF, 354 kB)

Ján Ambrúž
Ján Ambruž

Ján Ambrúž získal Cenu primátora mesta Rožňava za verejnoprospešnú činnosť v prospech obyvateľov mesta Rožňava. Viac ... (PDF, 353 kB)
 
Ocenenia najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a ocenenie za dlhoročnú prácu v oblasti športu

Ocenenie sa udeľuje občanom mesta a kolektívom, ktorí úspešne reprezentovali mesto v jednotlivých športoch, alebo aktívne pracovali ako športoví funkcionári a tréneri. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schválilo:
 
Cena najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2023, kategória deti a mládež získali:
 
Anna Mikolajová
Anna Mikoljová

Cenu najúspešnejšia športovkyňa mesta Rožňava za rok 2023 získala Anna Mikolajová za vynikajúce športové výsledky v jude a úspešnú reprezentáciu mesta Rožňava Viac ... (PDF, 192 kB)
 
Kevin Kariško
Kevin Kariško

Cenu najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2023 získal Kevin Kariško za vynikajúce športové výsledky v jude a za úspešnú reprezentáciu mesta Rožňava Viac ... (PDF, 136 kB)
 

Tatiana Bubancová
Tatiana Bubancová

Cenu najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2023 získala Tatiana Bubancová za vynikajúce športové výsledky v taekwonde a úspešnú reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava Viac ... (PDF, 569 kB)

Tomáš Sečkár
Kevin Kališko

Cenu najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2023 získal Tomáš Sečkár  za vynikajúce športové výsledky v taekwonde a úspešnú reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava. Viac ... (PDF, 434 kB)

Jana Kuzmová
Kuzmovaá Jana

Cenu najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2023 získala Jana Kuzmová  za vynikajúce športové výsledky v atletike a úspešnú reprezentáciu mesta Rožňava. Viac ... (PDF, 435 kB)
 
Cena najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2023, kategória dospelí získali:
 
Mgr. Slavomíra Prokšejová, MBA
Prokšejová

Cenu najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2023 získala  Mgr. Slavomíra Prokšejová, MBA  za vynikajúce výsledky vo svojom športovom odvetví a za úspešnú reprezentáciu mesta Rožňava doma i v zahraničí. Viac ... (PDF, 375 kB)

Štefan Sokoly
Štefan Sokoly

Cenu najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2023 získal Štefan Sokoly za vynikajúce výsledky vo svojom športovom odvetví a za úspešnú reprezentáciu mesta Rožňava doma i v zahraničí.Viac ... (PDF, 437 kB).
 
Dušan Šurina ml.
Dušan Šurina

Cenu najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2023 získal Dušan Šurina ml.  za mimoriadne  výsledky v paraglidingu a za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava. Cenu prevzal otec, Dušan Šurina. Viac ... (PDF, 358 kB)
 
Vanda Kračunová
Vanda Kračunová

Cenu najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2023 získala Vanda Kračunová  za vynikajúce výsledky na svetových hrách špeciálnych olympiád v plávaní a za úspešnú  reprezentáciu mesta Rožňava doma i v zahraničí. Viac ... (PDF, 359 kB)
 
Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2023, kategória deti a mládež získali:
 
Judo club pri TJ Elán Rožňava
Mikolajová
 
Judo TJ Elan

Cenu najúspešnejší športový kolektív v kategórii  deti a mládež  za rok 2023 získal Judo club pri TJ Elán Rožňava za mimoriadne športové výsledky v jude a úspešnú reprezentáciu mesta Rožňava. Cenu prevzala trénerka a predsedníčka klubu Ivana Mikolajová. Viac ... (PDF, 369 kB)

Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2023, kategória dospelí získali:
 
Extraligové družstvo mužov TJ Geológ Rožňava
Gregor Galo
 
Gallo, Ružík

Cenu najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava kategória dospelí za rok 2023 získalo Stolnotenisové družstvo mužov TJ Geológ Rožňava za mimoriadne športové výsledky a úspešnú reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava. Cenu prevzal kapitán družstva JUDr. Gregor Gallo. Viac ... (PDF, 375 kB)
 
Za dlhoročnú prácu v oblasti športu získal:
 
Martin Kračun
Martin Kračún

Martin Kračun  svoje ocenenie získal za dlhoročnú aktívnu a mimoriadne úspešnú  prácu reprezentačného trénera plavcov.   Viac ... (PDF, 350 kB)

 

 

 

Foto: Mesto Rožňava


© Mesto Rožňava, 16. 2. 2024, Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava