Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Základné umelecké školy v územnej pôsobnosti mesta

Názov školy a adresa:

Súkromná základná umelecká škola JAS, Šafárikova 20, Rožňava

Dátum zriadenia školy:

1. september 2015

Riaditeľ školy, kontakt na účely komunikácie:

Mgr. Mária Pašková, szusjas@gmail.com0905 990 639

Webové sídlo školy:

škola zatiaľ nemá web stránku

Škola s právnou subjektivitou

Zriaďovateľ školy: 

JAS - MEDIA PLUS, s. r. o.,  Mostová 4D/4910, Ružomberok 034 01

Kontakt na zriaďovateľa na účely komunikácie:

JAS - MEDIA PLUS, s. r. o., Mostová 4D/4910, Ružomberok 034 01, tel. číslo: 044/4320842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský rok:

2018/2019

Počet žiakov:

307

Počet odborov:

5

Počet pedagogických zamestnancov:

10

Počet nepedagogických zamestnancov:

2