Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Základné dokumenty

 
ROK 2021
Štatút participatívneho rozpočtu schválený 23.9.2021
       
 
(PDF, 350 kB)
   
 
Zásady participatívneho rozpočtu schválené 23.9.2021
   
 
(PDF, 458 kB)
 
       
Štatút participatívneho rozpočtu
 
 
(PDF, 460 kB)
   
 
Členovia výkonného výboru - schválené 23. 9. 2021
 
(PDF, 105 kB)
   
 
ROK 2019
Zásady participatívneho rozpočtu
           
(PDF, 194 kB)
       
 
Štatút participatívneho rozpočtu
           
(PDF, 455 kB)
       
           
Členovia výkonného výboru      
           
(PDF, 277 kB)
       
           
Harmonogram realizácie participatívneho rozpočtu
           
(JPEG, 161 kB)
       
           
Kritéria hodnotenia občianských projektov - návrh
           
(PDF, 46 kB)
       
 
ROK 2018
Zásady participatívneho rozpočtu
 
(PDF, 187 kB)
                                                    
           
Štatút participatívneho rozpočtu
 
(PDF, 168 kB)
       
           
Členovia výkonného výboru
 
(PDF, 71 kB)
       
           
Kritéria hodnotenia občianských projektov - návrh
 
(PDF, 45 kB)
       
           
Harmonogram realizácie participatívneho rozpočtu
           
(PDF, 70 kB)
       
 

© Mesto Rožňava, 4. 12. 2020 Ing. Klára Leskovjanská, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava