Oficiálna stránka mesta Rožňava

Slávnosť v Historickej Radnici v Rožňave - boli ocenení talentovaní žiaci a zamestnanci škôl odchádzajúci do dôchodku

 27.06.2024
Slávnosť v Historickej Radnici v Rožňave - boli ocenení talentovaní žiaci a zamestnanci škôl odchádzajúci do dôchodku
V piatok 20. júna 2024 sa v priestoroch historickej Radnice na Námestí baníkov v Rožňave konala slávnostná udalosť, na ktorej sa oceňovali talentovaní žiaci základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava a zároveň sa predstavitelia Mesta Rožňava s vďakou lúčili s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorí odchádzajú do dôchodku.

Slávnostný akt otvoril príhovorom zástupca primátora, pán Michal Drengubiak. Vo svojom príhovore vyjadril hlbokú hrdosť na úspechy talentovaných žiakov, ktorí svojimi výsledkami v rôznych oblastiach reprezentujú mesto a sú inšpiráciou pre ostatných. Poďakoval sa im za ich snahu a úsilie a poprial im veľa úspechov v budúcnosti. Zároveň vyjadril vďaku rodičom a pedagógom za podporu a vedenie žiakov.

Nasledovalo slávnostné odovzdávanie ocenení talentovaným žiakom. Ocenení boli žiaci, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky v olympiádach, súťažiach a iných aktivitách.

V druhej časti slávnosti sa vedenie mesta rozlúčilo s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami škôl, ktorí odchádzajú do dôchodku. Pán Drengubiak vo svojom príhovore ocenil ich celoživotnú prácu a oddanosť, s ktorou sa venovali výchove a vzdelávaniu žiakov. Zdôraznil, že ich práca zanechala hlbokú stopu a ovplyvnilo životy mnohých detí a študentov. Poprial im do dôchodku veľa zdravia, pohody a krásnych chvíľ s ich blízkymi.

Kultúrnou vložkou počas slávnostného aktu bol program, v ktorom vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy v Rožňave a ich učiteľ Milan Varga. Slávnosť v historickej Radnici bola krásnym a dojímavým podujatím, ktoré ocenilo talentovaných žiakov a zároveň s vďakou sa rozlúčilo s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami škôl, ktorí odchádzajú do dôchodku.
 
Ocenení žiaci:
 

Tatiana Golianová

 • 1. miesto: streľba zo vzduchovky  krajské kolo

Jana Kuzmová

 • 1. miesto na Majstrovstvách Východoslovenského atletického zväzu v cezpoľnom behu – kategória najmladšie žiačky

Peter Zatroch

 • 1. miesto: Akordeón pod Tatrami (sólo hra) – celoslovenské kolo
 • 2. miesto: Vidiečanova Habovka (sólo spev) – krajské kolo
 • 2. miesto: Šafova ostroha (ľudové tance) – krajské kolo

Rebeca Dókus

 • 3. miesto: Street Basketball – krajské kolo

Viktória Balázsová

 • 3. miesto: Street Basketball – krajské kolo

Natália Černajová

 • 3. miesto: Street Basketball – krajské kolo

Dominika Lázárová

 • 3. miesto: Street Basketball – krajské kolo

Natália Katerenchuk

 • 3. miesto: Street Basketball – krajské kolo

Anna Mikolajová

 • 2. miesto: Majstrovstvá Slovenska v jude

Evelyn Repková

 • 3. miesto: McDonald´s Cup – krajské kolo

Sofia Gyenesová

 • 3. miesto: McDonald´s Cup – krajské kolo

Stanislav Šimčák

 • 3. miesto: McDonald´s Cup – krajské kolo

Boris Greš

 • 3. miesto: McDonald´s Cup – krajské kolo – najlepší hráč turnaja

Marcus Gömöri

 • 3. miesto: McDonald´s Cup – krajské kolo

Alex Ambruž

 • 3. miesto: McDonald´s Cup – krajské kolo

Oliver Smetanka

 • 3. miesto: McDonald´s Cup – krajské kolo

Peter Bulik

 • 3. miesto: McDonald´s Cup – krajské kolo

Michal Óvary

 • 3. miesto: McDonald´s Cup – krajské kolo

Adam Šimčák

 • 3. miesto: McDonald´s Cup – krajské kolo

Bianca Demjánová

 • 3. miesto: McDonald´s Cup – krajské kolo

Filip Pollák

 • 3. miesto: McDonald´s Cup – krajské kolo

Tarja Judt

 • 2. miesto: recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo

René Ferko

 • 2. miesto: stolný tenis žiakov ZŠ – krajské kolo

Brian Ikri

 • 2. miesto: stolný tenis žiakov ZŠ – krajské kolo

Kristián Horváth

 • 2. miesto: stolný tenis žiakov ZŠ – krajské kolo

Tiffany Morová

 • 3. miesto: XXX. Kolo recitačnej súťaže „Tompa Mihály Vers-e Prózamondó Verseny“ – krajské kolo

Lea Novotná

 • 2. miesto: Medzinárodná klavírna súťaž Piano – art v Mukačeve (Ukrajina) v 3. kategórii v hre na klavíri

Adam Pástor

 • . miesto: Medzinárodná klavírna súťaž Piano – art v Mukačeve (Ukrajina) v 3. kategórii v hre na klavíri

 

 

 

© Mesto Rožňava, 27. 6. 2024, Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava