Oficiálna stránka mesta Rožňava

Rajón 3

Menšie obecné služby mesta Rožňava

realizácia Národného projektu č. 22/43/052/23 zo dna 21.11.2022
v podmienkach mesta Rožňava

Rajón 3

  • Mierova, Hviezdoslavova, Jarná, Vajanského,Štítnická, MsÚ, OKC, J.Kráľa, Zlatá, Letná, Šafárikova, K.Schoppera, Lipová, Nám. 1. mája, Alej A. Kissa, Veľký park, Cyrila - Metoda, Akad. Hronca, Tlačiarenská, Betliarska, Pod Kalváriou, Tichá, námestie, Špitálska, Kvetná, Zelený strom

  • Kontajnery v rajóne

Harmonogram aktivít

Plán činnosti MOS

čistenie chodníkov a zber smetí

   Rozpis (PDF, 448 kB)

Kontakt pre pripomienky a návrhy:

Záverečná správa (PDF, 532 kB)

Andrea Butkovičová
koordinátor MOS