Oficiálna stránka mesta Rožňava

Rajón 2

Menšie obecné služby mesta Rožňava

realizácia Národného projektu č. 22/43/052/23 zo dna 21.11.2022
v podmienkach mesta Rožňava

Rajón 2

  • Záhradnícka, Kozmonautov, Slnečná, Útulná, M.Kukučína, Marikovszkého, J. Brocku, Ružová, Krásnohorská, Košická,
    Kúpeľná, Hrnčiarska, Kúpele, Čučmianska, Komenského, Zelený strom, Čučmianska dlhá, Normova, Jasná, Sama Czabana, Rómsky klub, Podrákošská, Strmá, Cintorínska, Hornocintorínska, Krátka, Klobučnícka, Cintorín

  • Kontajnery v rajóne

Harmonogram aktivít

Plán činnosti MOS

čistenie chodníkov a zber smetí

  Rozpis (PDF, 448 kB)

Kontakt pre pripomienky a návrhy:

Záverečná správa (PDF, 532 kB)

Turzáková M.
koordinátor MOS